Inkludera & mötas

Inkludera & mötas är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Skurups kommun. Syftet med projektet är att förebygga utanförskap hos unga, genom att kompetensutveckla vuxna som arbetar med unga.

Satsning på vuxna som jobbar med unga

Projektet har ca 650 deltagare från Skurups kommun, lokala företag, Arbetsförmedlingen samt arbetssökande. Projektet har en budget på 11 miljoner: 9 miljoner från ESF och två miljoner från Skurups kommun (i form av arbetstid). Projektet har föregåtts av en förstudie.

Projektet startade 15 februari 2015 och består av två faser: en planeringsfas för att kartlägga deltagarnas behov och en genomförandefas. Just nu befinner sig projektet i genomförandefasen vilken innehåller ett brett utbud av skräddarsydda kompetensutvecklingsinsatser ute på de olika enheterna, som alla deltar i projektet. Projektet avslutas den 15 februari 2019.

Vi kan nå längre

Inkludera & mötas är ett kompetensutvecklingsprojekt, en satsning på fortbildning. Det är inte bara de unga som ska få möjlighet att utvecklas till sina bästa jag, utan även vuxna som arbetar med unga ska rustas att arbeta förbyggande mot utanförskap, till gagn för alla medborgare i Skurups kommun. Projektet har inkludering, motivation, bemötande och normkritiskt förhållningssätt i fokus och ska ge verktyg för att effektivisera organisationer, bland annat genom att bryta stuprörstänk. Projektet innefattar också kompetensutveckling i programmering, som blir allt viktigare i framtiden.  

En levande arbetsmarknad för alla

Tillsammans bygger vi platsen Skurup som en plats med framtidstro, en plats där man stannar kvar, arbetar, startar företag och bildar familj. Inkludera & mötas vill utgöra en språngbräda för att skapa ett levande och engagerat samhälle. Projektet ska stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Projektet ska stärka företagare i att ta emot praktikanter och underlätta för återväxten i lokala företag.

Inkludera och Mötas på facebook

EU-flagga
Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2018-10-15

Hör några röster från projektet:

Dao Davidsson, personalchef

Skurups kommuns chefsdagar

Roland Sjöholm, SA Bygg

deltar i projektets styrgrupp och i utbildningsinsatser

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?