Individ- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef för Individ- och omsorgsförvaltning är Anna Palmgren.

Individ- och omsorgsförvaltningen har ansvar för följande sakområden:

Vård och omsorg om äldre
Hemsjukvård
Bostadsanpassning
Socialpsykiatri
Ekonomiskt bistånd
Öppenvård barn, ungdom och vuxen
LSS

Sidansvarig: Regina Silvander
Sidan uppdaterad 2020-09-11