Hygienlokaler

Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad har enligt miljöbalken tillsyn över hygienlokaler. Dit räknas akupunktur, diatermi, fotvård, håltagning/piercing, hårvård, kiropraktik, manikyr, pedikyr, massage, hudvård, solarier, tatuering etc.

Anmälan

Innan en lokal för hygienisk behandling tas i bruk måste en anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till nämnden.

Blankett kan hämtas på miljöenheten eller i fliken blanketter.

En ändring i 38 § från och med 1 januari 2008 gör att anmälan endast krävs av verksamheter som har hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Tillsynen är dock oförändrad och det kan därför vara bra att ändå kontakta miljöenheten innan man startar oavsett vilken typ av hygienlokal det är som startar.

Vid hygienisk behandling är det viktigt att risken för smittspridning beaktas och att smittreningen är god; rengöring av inredning och verktyg ses över och förbättras där behovet finns.

Verksamhetsutövaren bör känna väl till hur verksamheten och dess produkter, det vill säga varor och tjänster, påverkar människa och miljön och hålla denna kunskapen aktuell.

Hänsyn ska även tas till personer som är känsligare än normalt, t ex allergiker.

Egenkontroll

Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska den som bedriver anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk behandling upprätta ett egenkontrollprogram. För verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikten gäller egenkontroll enligt de allmänna reglerna i miljöbalken 26 kap. 19 §.

Syftet med egenkontroll är att verksamhetsutövaren ska få insikt i risker förknippade med verksamheten och därmed lättare kunna förebygga att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår.

Kontakta även byggnadsenheten på kommunen

Då får du veta om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för ändrad verksamhet för lokalen.

Arbetsmiljöverket kan ställa krav på arbetsmiljö och arbetslokaler. Det gäller särskilt om du har anställd personal.

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2019-07-12

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?