Husdjur

Katter är självständiga och lättskötta djur. Om man bor i tätbebyggt område bör an ändå tänka sig noggrant för innan man skaffar en katt som inte är innekatt. Miljöenheten får då och då samtal från personer som upplever katter i grannskapet som ett problem

Vilka skador kan min katt orsaka?

De problem som brukar påtalas på grund av lösspringande katter är t.ex. skador på planteringar, föroreningar i rabatter och sandlådor, repor på parkerade bilar, sönderklösta dynor och katthår på uteplatser och intrång i byggnader genom öppna fönster och dörrar.

Observera att det inte betraktas som en olägenhet för människors hälsa, så kallad sanitär olägenhet, att en katt uträttar sina behov i rabatter, befinner sig på grannens tomt eller hoppar upp på bilar. Kattägare kan inte heller tvingas att hålla sin katt inne för att katten går in i andras hus genom tillfälligt öppna fönster och dörrar.

Sedan 2002 finns en dom i miljödomstolen som säger att en kattägare inte kan ställas till svars för att deras katt uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter. Miljööverdomstolen tog inte upp frågan till prövning vilket medför att prejudikat har uppstått.

Den som känner sig drabbad av att katter befinner sig på den egna tomten får istället själv hålla katterna borta genom att vidta olika åtgärder, såsom att hägna in tomten, hålla dörrar och fönster stängda, strö ut avskräckande medel.

 

Hur kan du som är kattägare undvika att katten stör andra?

  • Det finns olika skäl för att fundera igenom sin katthållning. En god grannsämja är ett av skälen och kattens väl och ve är ett annat. Att ha sin katt inne i större utsträckning eller helt och hållet innebär ju att den undviker faror som trafikdöd, revirslagsmål och sjukdomar.

Råd för en mer konfliktfri katthållning:

  • Håll katten inomhus när du inte är hemma på några timmar t.ex. när du är på ditt arbete. Många katter trivs med att vara inomhus.
  • Ha kattlåda både inne- och utomhus. Lär katten att gå på lådan även om den kommer att vistas utomhus.
  • Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Detta gäller även hankatter som genom lukt-markeringar och oväsen kan störa omgivningen.

Tänk efter innan du skaffar katt!

En katts livslängd är 10-20 år. Tror du att din katt kommer att passa in i ditt liv under alla dessa år? Fundera även på hur en katt förändrar ditt liv innan du skaffar en. Det handlar om allt från allergier, passning när du reser bort, försäkring, veterinärkostnader med mera.

Hemlösa katter är ett stort problem i Sverige. Tvärtemot myten så klarar inte en katt sig i det vilda, de flesta katter som överges dör av sjukdomar relaterade till svält. En okastrerad katthona kan föda upp till 120 ungar under sitt liv!
En förvildad katt bidrar till att den förvildade kattstammen ökar. Man kan kastrera katter från sex månaders ålder. Bryt inte mot djurskyddslagen genom att överge din katt.
 

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16