Hur mår Skurupsbon?

Alla i Skurups kommun ska ha goda förutsättningar till det goda livet från vaggan till graven. På denna sidan har vi samlat fakta och statistik.

Samhällets folkhälsa

 
Hur länge människor lever är ett vanligt förekommande mått på ett samhälles folkhälsa. I kommunen lever både kvinnor och män kortare liv jämfört med Skåne och Sverige, se jämförelsen (1). 
 
Diagram över medellivslängd. Skurups män 79 år och i Sverige 80 år. Skurups kvinnor 82 år och i Sverige 84 år.
Bild: Förväntad medellivslängd presenterad med en S-kurva.
 

Fakta om medellivslängd

 
Socioekonomisk status har en stor inverkan på människors hälsa. Det kan bland annat mätas genom inkomst, arbete och utbildningsnivå. Av kommunens invånare mellan 20-64 år arbetar 79,1% i jämförelse med rikssnittet 78,6% och 30,9%  av vuxna mellan 25-64 år har eftergymnasial utbildning i jämförelse med rikssnittet 42,5% (1). I Skurups kommun upplever 57,5% av männen och 46,2% av kvinnorna en låg social delaktighet, i Skåne upplever 44,8% av männen och 43,1% av kvinnorna låg social delaktighet. En hög social delaktighet minskar utanförskapet, samhällskostnaderna och framförallt det individuella lidandet. Många har idag en stillasittande livsstil och en kosthållning med för lite grönt och för mycket tillsatt socker. I kommunen är fler kvinnor och män överviktiga eller lider av fetma, se jämförelsen med Skåne (2).
 
Övervikt och fetma - ett diagram som visar överviktiga män i Skurup 65,3%, Skånska män 58,6%. Skurups kvinnor 47% och skånska 41,4%.
 

Sjukdomar relaterade till övervikt

Antalet kommuninvånare som insjuknar i hjärtinfarkt per 100 000 invånare 15 år och äldre är 321 personer, i jämförelse med 269 personer i rikssnittet. Ett högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt och för mycket salt höjer blodtrycket. I Sverige äter vi i genomsnitt 11 gram salt per dag, det är dubbelt så mycket salt som rekommenderas. Behöver du syna saltet?
 
2. Region Skåne (2012).  Folkhälsorapport Skåne (18-80 år).
Sidansvarig: Karolin Johansson
Sidan uppdaterad 2022-12-28