Historia

Historien om hur Skurups by/samhälle växer fram:

 

Enskiftet, arkitektur och "stationen"

På 1780-talet, i samband med Rutger Mackleans enskifte, löstes byalagen upp och en enskifteskarta utfördes. Centrum för kartan blev ett femkors norr om kyrkan där de fyra byarna möttes. Från detta Femkors går ett vägnät som fortfarande utnyttjas. Den nya byn, som växte upp kring järnvägen, fick namnet "stationen". Här kom den tillämpade tegelarkitekturen från järnvägsepoken att dominera bebyggelsen främst längs Kyrkogatan, och som idag är av riksintresse.

När man i slutet av 1800-talet talade om Skurup menade man Skurups by som ligger söder om Skurups kyrka. Här hade man sina marknader och det fanns även läkare och ett apotek. De fyra byarna Skurup, Hylteberga, Saritslöv och Sandåkra hade alla var sitt byalag och alla byarna var arrendejordar till Svaneholm.

Byggstilen i byn skulle vara förmer än landsbygdens med listverk, tinnar och torn. Hade man fått järnväg (1874) så fanns inga begränsningar.

Torghandel 1800-talet, svartvit bild, kor, människor, häst och vagn.
Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02