Hemtjänst

Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet att bo självständigt under trygga förhållanden.

 

Förstärkning och komplettering

Hemtjänsten ska innebära en förstärkning och komplettering av den enskildes egna möjligheter och inte innebära att man tar över uppgifter och ansvar. Innehållet i hemtjänsten kan delas in i uppgifter av servicekaraktär och uppgifter av omvårdnadskaraktär.

Serviceuppgifter

Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel, städning och tvätt, hjälp med inköp och andra viktiga ärenden. Med omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan handla om hjälp att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien.

Hjälp hela dygnet

Du kan få hjälp dygnet runt var du än bor i kommunen. För detta betalar du en avgift varje månad. 

Ansökan

Vill du ansöka om hemtjänst kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område - se hjälp i hemmet, kommunens biståndshandläggare.

Sidansvarig: Ola Bentzen
Sidan uppdaterad 2022-10-13