Mossbystrand. Foto: Susanna Kristersson

Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker

Hav

När badsäsongen är som intensivast vid sydkusten drar ofta stora algblomningar igång. Övergödning som leder till algblomningar i haven är i dag ett vanligt förekommande fenomen i kustområden över hela världen. Förhöjda halter av fosfor och kväve leder till övergödning, som i sin tur kan ge upphov till syrebrist på havens bottnar. För att komma till rätta med problemen behövs undersökningar och riktade åtgärder. Övervakningen av sydkustens vatten sköts till stora delar av Sydkustens Vattenvårdsförbund, som är en sammanslutning av berörda kommuner och företag.

Vattendrag

Skivarpsån och Dybäcksån är två mindre vattendrag som mynnar vid Skånes sydkust. Åarnas avrinningsområden (124,3 respektive 65,2 km2) ligger till stor del inom Skurups kommun. Huvuddelen (ca 90%) av arealen utgörs av åkermark. Skateholmsån rinner på en kortare sträcka genom kommunens sydvästra del.

Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund utgör en sammanslutning mellan kommuner, vattenregleringsföretag, industrier och övriga, vilka är beroende av vattensystemens vård och utnyttjande. Förbundet har ansvaret för verkställigheten av det provtagningsprogram, som sedan 1975 åvilat Skurups kommun.

Sjöar

I Skurups kommun finns förutom Näsbyholmssjön flera mindre sjöar, varav den största, Svaneholmssjön som täcker en yta av 20 ha. Exempel på andra sjöar är Bockasjön, Borgasjön, Lillesjö och Torsjön. Kommunens sjöar är starkt påverkade av det omgivande jordbrukslandskapet och en del av dem är också präglade av gamla tiders bristande avloppsrening. De skiljer sig därmed inte nämnvärt från andra skånska slättlandssjöar. Sjöarna drar till sig fågelintresserade från när och fjärran, vilket också tyder på att det finns gott om insekter och andra kryp till besökarnas stora eller mindre stora glädje.

Våtmarker

Våtmarker i slättlandskapet är positivt för den biologiska mångfalden, samtidigt som det är en åtgärd för att minska övergödningen av vattendrag och hav. Landsbygdsprogrammet, som finansieras av EU och svenska staten, är det i särklass viktigaste stödsystemet. Inom landsbygdsprogrammet har lantbrukare möjlighet att söka stöd från länsstyrelsen för anläggning och restaurering av våtmarker. Kontakta alltid länsstyrelsen innan projektet påbörjas. Greppa Näringen kan också hjälpa till och ge stöd om man vill skapa en ny eller restaurera en gammal våtmark.

Det finns även möjlighet att ansöka om Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA). Se information under länkar.

Sidansvarig: Sara Östberg
Sidan uppdaterad 2018-01-18

Bidrag att söka

Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket

Länkar

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp Havs- och vattenmyndigheten att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

Vattenmyndigheterna

Länsstyrelserna

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?