Flicka och vindsurfare_Foto_HenrietteEllberg

Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker

Välkommen till Skurup kommuns sida om våra vattendrag, sjöar och kust. Vår fina natur vill vi värna om med med både miljö och fauna.

Välkommen till åvandring längs Skivarpsån

Onsdagen den 11 mars 2020 bjuder Sydvästra Skånes vattenråd in till fältbesök längs Skivarpsån. Temat är vattenåtgärder i jordbrukslandskapet. Tillsammans med Ea B. från Ekologigruppen och Jens R. från Länsstyrelsen besöker vi tre platser längs ån:

  • Nya smådammar vid Hästhagens naturreservat
  • En plats söder om Ugglesjö där det finns en idé om en plats för en våtmark
  • En våtmark söder om "Brodda-korset" vid 102:an som anlades redan 2004 och där får vi höra om våtmarkens skötselbehov

Vi träffas på stora parkeringen vid Svaneholms slott för att gemensamt åka till de olika stoppen som finns utpekade på kartan. Kan vi samåka är det bra. Stövlar rekommenderas och för övrigt kläder efter väder. Ta gärna med en kikare för eventuella fågelobservationer.

  • Datum 11 mars
  • Tid 10.00-13.00
  • Samling vid Svaneholms slotts stora parkering, klicka här för att se karta.

Vi kommer inte at vandra hela sträckan utan att åka bil mellan stoppen. Det ökar möjligheterna för att fler ska kunna följa med. Totalt blir det cirka 1,5 kilometers vandring

Deltagandet är kostnadsfritt men glöm inte att anmäla dig till maja.jensen@trelleborg.se eller på telefon 0410-73 41 38

Under förutsättning att svaren inkommit från vinterns vattenprovtagning i Skivarpsån så kommer resultaten att presenteras under åvandringen

Logotypes för samarbetspartners

 

Havet, stränderna och kusten i Skurups kommun

När badsäsongen är som intensivast vid sydkusten drar ofta stora algblomningar igång. Övergödning som leder till algblomningar i haven är idag ett vanligt i kustområden över hela världen. Förhöjda halter av fosfor och kväve leder till övergödning, som i sin tur kan ge upphov till syrebrist på havens bottnar. För att komma till rätta med problemen behövs undersökningar och riktade åtgärder. Övervakningen av sydkustens vatten sköts till stora delar av Sydkustens Vattenvårdsförbund, som är en sammanslutning av berörda kommuner och företag. Läs mer om kommunens badplatser och badvattnets kvalitet.

Kustförvaltningsplan

Den 30/9 antogs Skurups kommuns kustförvaltningsplan av kommunfullmäktige. Syftet med kustförvaltningsplanen är att konkretisera hur Skurups kommun kan och bör arbeta med kusten, för att utveckla kusten i riktning mot en önskad målbild. Målbilden för kustförvaltningsplanen är att bevara befintliga värden längs med Skurups kuststräcka så att de funktioner som finns samt de som bor vid och nyttjar kusten fortsatt kan göra det. Skurups kust ska även vara ett självklart stopp för regionala och nationella besökare. Ladda hem Kustförvaltningsplanen samt sammanställningen över yttranden från remissförfarandet under Rapporter nere till höger på sidan. 

Vattendrag

Skivarpsån och Dybäcksån är två mindre vattendrag som mynnar vid Skånes sydkust. Åarnas avrinningsområden (124,3 respektive 65,2 km2) ligger till stor del inom Skurups kommun. Ungefär 90 procent av kommunens yta består av av åkermark. Skateholmsån rinner på en kortare sträcka genom kommunens sydvästra del.

Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund utgör en sammanslutning mellan kommuner, vattenregleringsföretag, industrier och övriga, vilka är beroende av vattensystemens vård och utnyttjande. Förbundet har ansvaret för verkställigheten av det provtagningsprogram, som sedan 1975 varit Skurups kommuns ansvar.

Sjöar

I Skurups kommun finns Näsbyholmssjön men även flera mindre sjöar och den största, Svaneholmssjön täcker en yta av 20 hektar. Andra sjöar är till exempel Bockasjön, Borgasjön, Lillesjö och Torsjön. Kommunens sjöar är starkt påverkade av det omgivande jordbrukslandskapet och en del av dem kännetecknas av gamla tiders bristande avloppsrening. Kommunens sjöar skiljer sig därmed inte från andra skånska slättlandssjöar. Sjöarna drar till sig fågelintresserade från när och fjärran och det finns gott om insekter och andra kryp till besökarnas stora eller mindre stora glädje.

Våtmarker

Våtmarker i slättlandskapet är livsviktiga livsmiljöer för en stor mängd arter. Nitton procent av Sveriges rödlistade arter finns i olika typer av våtmarker och elva procent är direkt knutna till våtmarker som livsmiljö. Våtmarker är också en åtgärd för att minska övergödningen av vattendrag och hav. 

Landsbygdsprogrammet, som finansieras av EU och svenska staten, är det i särklass viktigaste stödsystemet. Inom landsbygdsprogrammet har lantbrukare möjlighet att söka stöd från länsstyrelsen för anläggning och restaurering av våtmarker. Kontakta alltid länsstyrelsen innan projektet påbörjas. Greppa Näringen kan också hjälpa till och ge stöd om man vill skapa en ny eller restaurera en gammal våtmark. Det finns även möjlighet att ansöka om Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA). Jordbruksverket har gjort en informationsvideo om att anlägga våtmarker. Läs mer om våtmarker under länkar. 

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2020-03-09

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?