Hämtning av avfall

I Skurups kommun är det SUEZ Recycling AB som sköter hämtning av rest-, mat-, latrin- och trädgårdsavfall medan Ragn-sells AB sköter hämtning av slam från enskilt avlopp och fettavskiljare.

SUEZ Recycling AB

Har du frågor kring hämtning av mat-, rest- och trädgårdsavfall och latrin samt flyttanmälan eller din faktura? 

Kontakta då SUEZ Recycling AB på telefon: 0411 - 53 69 70 eller skicka iväg ett mejl till skurup.se@suez.com.
 

Vid ägarbyte/flytt ska följande information skickas till SUEZ:

 • Säljarens nya adress så att slutfakturan kan skickas ut
 • Köparens namn
 • Köparens personnummer
 • Köparens mobilnummer
 • När ägarbyte kommer ske

Ragn-Sells

Har du frågor kring slam från enskilt avlopp och fettavskiljare? Kontakta då Ragn-Sells via telefon eller via e-post.

 
Kontakta Ragn-Sells på telefon 010 - 723 23 23 eller på info.kommunpartner@ragnsells.com
 
 

Aktuellt 2020-06-15

Måndag 15/6 - fredag 21/8 genomför Suez veckotömning av avfallskärl.

 • Suez kommer under denna period att köra i skift. Vi ber er underlätta för dem genom att rulla fram kärlen. Som vanligt ska handtagen vara ut mot gatan.
 • Tömningar kan komma att genomföras en bit in på kvällen, så låt kärlen stå kvar tills de blir tömda. 
 • Tömning sker på samma veckodag som du har under övriga delen av året.
 • Tömning sker även på midsommar.

 

När sker hämtning av rest- och matavfall?

Hämtning av rest- och matavfall sker varannan vecka.

 • Övriga helgdagar som infaller måndag - fredag hämtar vi som vanligt.
 • Veckotömning pågår vecka 25 till vecka 34.

Tänk på!

 • Att sätt kärlen med handtaget utåt så förbättras arbetsmiljön för de som hämtar ditt avfall.
 • Att se till transportvägarna är framkomliga t ex ta bort vegetation som kan försvåra framkomligheten. 
 • Är du fastighetsägare ska du skotta samt grusa eller salta framför kärl och portar för att underlätta hämtning av avfall
 • Skotta eller ploga hela vägens bredd och längd och sätt upp snöpinnar längs med enskilda vägar
 • När matavfallet fryser kan det inte tömmar. Lägg därför en tidning i botten av kärlet så minskar du risken att påsarna fryser fast.
 • Låt kaffesump, potatisskal och annat blött matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen.

För aktuella störningar i samband med hämtning under vintern samt fler tips på hur du kan underlätta sophämtningen, se länk nedan.

Behöver du fler påsar att samla ditt matavfall i?

Kläm då fast en påse på ditt sopkärl så lämnar personal från SUEZ Recycling AB (f.d. SITA) en packe med påsar vid nästa tömning.

 

Hämtning av trädgårdsavfall

Trädgårdshämtning sker jämna och udda veckor, tisdagar och torsdagar.

 • Tömning udda veckor

För trädgårdsabonnemang med tömning udda vecka är tömningsperioden vecka 9-47. 

 • Tömning jämn vecka

För trädgårdsabonnemang med tömning jämn vecka är tömningsperioden vecka 10-48. 

 

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2020-06-17