Skolhistorisk bakgrund om Hallenborgskolan

Ätten Hallenborg har från 1715 till 1903 genom sin position som godsherrar på den närbelägna herrgården Rydsgård (och från 1837 även Svaneholm) haft stor inverkan på människors levnadsförhållande i trakten både i kyrkligt hänseende och socialt.

Ett staty med huvud och bröst, ståendes på ett ljust bord, vit vägg i bakgrunden, statyn föreställer Magnus Hallenborg.

Lagmannen Carl Hallenborg på Rydsgårds gods verkade på 1700-talet och var mycket mån om sin bygd och sitt folk. Redan 1766 lät han uppföra det första skolhuset i trakten. Det kom att placeras i Norra Villie. Detta inträffade nära 20 år före Mackleans skolreformer. Skolmästare anställdes och inspektion och förhör utfördes av klockare och präst. Denna första skola var i bruk ända fram till 1848.

Under 1800-talets första årtionden fanns fyra fasta skolor i Södra Villie, Nora Villie, Ekarp och i Trunnerup. Berättigade till undervisning var ca 200 elever, men endast ett 40-tal var inskrivna. Barnen behövdes bättre på gårdarna för att hjälpa till i arbetet. Följden av detta blev att dessa skolor lades ner 1846 och dåvarande godsherren Magnus Hallenborg (1828-1892) lät uppföra en ny folkskola i Södra Villie 1847. Här skulle alla elever undervisas.

På 1870-talet grundades grevebanan, järnvägen mellan Ystad och Malmö. Detta bl a på initiativ av godsägarna vid angränsande slott och herresäten. På så sätt uppstod järnvägssamhället Rydsgård mellan de två kyrkbyarna Örsjö och Villie.

I foajéns tegelvägg finns tre vackra minnesstenar, varav en berättar för oss om Magnus Hallenborgs skola 1847.

 

Sidansvarig: Carolina Thornström
Sidan uppdaterad 2020-09-16