Hallenborgskolan F-6

Vår skola!

Hallenborgskolan ligger i det lilla samhället Rydsgård och är en F-6 skola med tillhörande Fritidshem.

På Hallenborgskolan spelar arbetsglädjen hos pedagoger och elever en central roll. Verksamheten präglas av omsorg, nyfikenhet, fantasi, lek och glädje. Vi tror på våra elever och vet att alla kan lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Vi värnar om ett gott samarbete mellan hem, skola och fritidshem. Tillsammans når vi målen.

Skola för hållbar utveckling

Hallenborgskolan är en "Skola för hållbar utveckling". Det är en utmärkelse för skolor som arbetar med att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor. Det handlar även om att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. (www.skolverket.se

Antimobbingteam

Vi som arbetar i mobbingteamet på Hallenborgskolan är: Kina Jönsson och Carina Nilsson. Vi träffas varje vecka och diskuterar eventuella problem med mobbing eller kränkande behandling som kan ha uppstått kring elever på skolan. 
 
Vi utreder alla fall som kommer till vår kännedom - det är vår skyldighet. Vi har möjlighet att träffa elever som behöver prata med oss och ser till att föräldrarna får veta när vi har haft allvarliga samtal med en elev.

Att stoppa mobbing går!
Alla skolor har tendenser till mobbing, den kan vara svår att upptäcka eftersom det mest sker när vuxna inte finns i närheten.

På vår skola arbetar vi  förebyggande med att bygga upp bra relationer och gemenskap. I det dagliga arbetet i klasserna berörs ämnen som utvecklar elevernas färdigheter i att:

 • arbeta tillsammans
 • visa respekt för andra människor
 • ta ansvar
 • fatta positiva och sunda beslut
 • handskas med konflikter
 • sätta upp mål

Vad är mobbing?
Det kan vara svårt att skilja mobbing från så kallade vanliga konflikter och bråk.

 •  Det är mobbing när en elev upprepade gånger utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever.
 •  Det är mobbing när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

Blir ditt barn mobbat? 
Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat:

 • Ovilja att gå till skolan
 • Ont i magen
 • Huvudvärk
 • Vill inte berätta hur det är i skolan
 • Inga kamrater
 • Kommer hem med smutsiga och trasiga kläder
 • Har blåmärken
 • Verkar ledsen och nedstämt

  Dessa tecken kan även bero på helt andra saker, men om du är osäker kan du ta kontakt med oss.
 • Mobbar ditt barn andra?
  Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så, måste du göra något åt det. Det är viktigt både för det utsatta barnet och ditt eget. Det finns många orsaker till att barn mobbar andra, men oavsett orsaken måste du göra något. Vi föreslår följande

  • Gör helt klart för barnet att du inte accepterar mobbing och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende.

  • Ta kontakt med skolan för att få hjälp med problemet.

  Vuxna kan hjälpa
  Barn berättar inte alltid om mobbing som de känner till, för de tror att det är skvaller eller för att de är rädda för hämnd. Att berätta om mobbing är inte skvaller, det är att hjälpa de som har det svårt. Skolans personal berättar aldrig varifrån de fått sin information utan löser problemet så att ingen utpekas eller drabbas. Om skola och hem klart tar avstånd från mobbing får detta en positiv inverkan på barnen.

  Prata med ditt barn om mobbing. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam eller utfryst? Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbing. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra.

  Arbetet mot mobbing och kränkande behandling regleras i lag och du kan läsa mer om detta på: www.skolverket.se och www.skolinspektionen.se/sv/BEO

  När man behöver lite mer

  På Hallenborgskolan arbetar speciallärare Ewa Lund. Barn i behov av extra stöd kan få hjälp av vår Ewa. Ibland träffar Ewa elever enskilt eller i mindre grupp och ibland finns hon tillhands som extra resurs i klassrummet. 

   
  Ewa kan också hjälpa till med att plocka fram rätt material till de elever som har behov av det så att de på egen hand kan jobba vidare i klassrummet. Man kan få hjälp via kompensatoriska hjälpmedel t ex dator, iPad, daisyspelare.

  Läs-, skrivutveckling och matematik

  För att kunna följa barnen i deras läs- och skrivutveckling samt i matematik arbetar vi utifrån en handlingsplan som innehåller tester i dessa ämnen. Testerna följs upp och utifrån resultaten sätts de åtgärder in som behövs. Det är viktigt att upptäcka svårigheter tidigt så att eleven får den hjälp han /hon har rätt till.

   

  Sidansvarig: Carolina Thornström
  Sidan uppdaterad 2019-07-24

  Postadress:
  Hallenborgskolan
  Skurups kommun
  274 80 Skurup

  Besöks-/leveransadress:
  Västergatan 5, Rydsgård
  Se karta

  Skolans öppettider

  Skolan öppnar kl 7.55 för de elever som inte har morgonomsorg på fritids.

  Frånvaroanmälan

  Anmäl före kl 8.00

  Tel. 0411-53 63 39

  Observera att:
  Frånvaroanmälan ska ske till skola och fritids varje dag eleven ska vara hemma från skolan

  Elever med specialkost:

  Ska kontakta matsalen på och lämna ett meddelande eller skicka ett sms.

  Tel. 0738 - 56 07 72

   

  Skurups kommun

  Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
  E-post: kansli@skurup.se
  Organisationsnummer 212000-1082
  Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
  Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
  Postadress: 274 80 Skurup
  Kontakta oss på Skurups kommun

  In English

  Selected information in English - Manually translated pages.

  Auf Deutsch

  Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

  På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?