När man behöver lite mer...

På Hallenborgskolan arbetar speciallärare Ewa Lund. Barn i behov av extra stöd kan få hjälp av vår Ewa. Ibland träffar Ewa elever enskilt eller i mindre grupp och ibland finns hon tillhands som extra resurs i klassrummet.

Ewa kan också hjälpa till med att plocka fram rätt material till de elever som har behov av det så att de på egen hand kan jobba vidare i klassrummet. Man kan få hjälp via kompensatoriska hjälpmedel t ex dator, iPad, daisyspelare.

Läs-, skrivutveckling och matematik

För att kunna följa barnen i deras läs- och skrivutveckling samt i matematik arbetar vi utifrån en handlingsplan som innehåller tester i dessa ämnen. Testerna följs upp och utifrån resultaten sätts de åtgärder in som behövs. Det är viktigt att upptäcka svårigheter tidigt så att eleven får den hjälp han /hon har rätt till.

Skoldatateket i Skurup

Känner du att ditt barn har problem med inlärningen i skolan av olika anledningar? Tror du att digital teknik kanske skulle kunna hjälpa ditt barn?
Vi riktar oss främst till skolpersonal vars elever har t ex läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter och ett behov av alternativa verktyg, men vi hjälper även elever och vårdnadshavare.
 
Skoldatateket ska arbeta för att skapa tillgänglighet och kunskaper om alternativa verktyg integrerat i den ordinarie verksamheten.
 
Kunskap och kompetens hos all skolpersonal har avgörande betydelse för att elever ska få tillgång till de lärverktyg som behövs för att få en likvärdig utbildning och därför fortbildar vi pedagoger i detta.
 
Skoldatateket samverkar även med skolbibliotekarierna, it-pedagog och tekniker, specialpedagoger/lärare och elevhälsoteam.
 
Skoldatateket har också en del teknisk utrustning för utlåning och utprovning.
 

Kontakta oss:

  • När du har funderingar kring ditt barns inlärningssituation.
  • Behöver hjälp med att hitta rätt digitalt stöd och arbetssätt till ditt barn.
  • Vill ha vägledning och utbildning i alternativa pedagogiska lärverktyg och program.
  • Har behov av specialprogram till ditt barn.
  • Hör gärna av dig via skolans specialpedagog/lärare eller elevhälsoteam.
 
Skoldatateket, Annelie Médoc och Angela Dosa-Zitko
Sidansvarig: Kristin Jönsson
Sidan uppdaterad 2017-09-07

Kontakt

Kontaktperson:

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?