Mål och vision

Läroplanen

Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Dessa delar är i princip likadana för alla obligatoriska skolformer. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen. Kursplanerna är indelade i avsnitten syfte och centralt innehåll och kompletteras med kunskapskrav för de olika ämnena.

Vision


På Hallenborgskolan har vi höga förväntningar och tilltro till var och ens förmåga att lyckas. Samarbetet mellan hem och skola är viktigt för oss.

Tillsammans är vi starka och kan hjälpa våra elever att lyckas i skolan.

Vi vill i vardagen ge våra elever:

  • Utmaningar
  • Motivation
  • Tydliga mål
  • Uppföljning och feed back
  • Varierad undervisning

Lokala råd och skolråd

De lokala råden och skolrådet ger våra elever en möjlighet att föra fram sin åsikter, elevinflytande. Råden ger eleverna möjlighet att ta ansvar för sin arbetsmiljö och kunna engagera sig på ett sätt som bemöts med respekt. Genom att arbeta med stadgar och regler för möten fördjupar också våra råd kunskapen kring det demokratiska arbetssättet. Tillsammans jobbar vi för en bra skola där vi alla trivs.

Lokalt råd

I alla klasser finns ett lokalt råd där man tar upp saker som rör sin egen klass eller hela skolan. Frågor eller förslag från klassen tas med till de olika råden. Alla klasser ska ha lokalt råd minst 2 gånger/månad.

Skolråd

Skolrådet består av en representant från varje klass samt rektor. Skolrådsmöten hålls minst 1 gång/månad.

På skolrådsmöten diskuteras bl a:

  • frågor och förslag från klassernas lokala råd
  • arbetsmiljöfrågor
  • frågor och förslag från personalen
  • nya planer som ska införas

Barn och ungdomsfullmäktige, BUF

BUF är den högsta instansen inom ungdomsdemokratin i Skurups kommun. Här bestäms slutligen om bl.a. hur man ska fördela sina pengar till olika projekt för barn och ungdomar. Det kan handla om t.ex. inköp av studsmatta, att bygga skateboardramper eller om att lägga ny asfalt och måla nya linjer på fotbollsplaner. Du kommer med i BUF genom de så kallade skolråden. Varje skolklass i kommunen fungerar som ett lokalt råd. Detta råd väljer en representant till skolrådet som är gemensamt för varje skola. Skolrådet väljer i sin tur ett antal representanter för skolan att ingå i BUF.

Matråd

Matrådet består av en representant från varje klass samt personal från köket. Matråd hålls 2 gånger/termin. På matrådet diskuteras frågor och förslag som har fokus på matsalen och maten som serveras.

Föräldradelaktighet

Vi på Hallenborgskolan arbetar aktivt för ett gott samarbete med föräldrarna. Föräldrar är välkomna att delta i vår verksamhet närhelst möjlighet finns.

Det finns olika möjligheter att vara med och påverka verksamheten t ex genom att delta i föräldramöten, besvara kvalitetsenkäter, ge feedback till skolan både när den efterfrågas eller när ni tycker att det finns saker som ni vill uppmärksamma oss på. Under läsårets gång bjuder skolan in till större informationsträffar om det finns saker av allmänintresse som alla föräldrar bör ges en möjlighet att ta del av. Information skickas ut inför sådana träffar.

 

Sidansvarig: Carolina Thornström
Sidan uppdaterad 2019-07-25

Länkar

Betyg och bedömning

Gemensamt för Skurups kommuns grundskolor

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?