Kvalitet och resultat

Information om det kommun övergripande kvalitetsarbetet för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola i Skurups kommun hittar du via denna länk Kvalitet och resultat.

Kvalitetsmätning 

I högerspalten hittar du resultatet på de senaste årens kvalitetsmätningar. 

Har ni funderingar, frågor och/eller synpunkter på vår verksamhet är ni välkomna att när som helst höra av er till oss.

Efter genomgång av svar från elever och föräldrar har personalgruppen tagit fram följande förbättringsområden inför läsåret 2016/2017

 • Synliggöra för elever och föräldrar hur och när de är med och påverkar och har inflytande på skolarbetet
 • Fortsätta att arbeta med att förtydliga och informera elever och föräldrar om vilka mål som eleverna ska uppnå vid en viss ålder
 • Fortsätta arbetet med att förtydliga och synliggöra skolans arbete kring mobbing och annan kränkande behandling för elever och föräldrar
 • På utvecklingssamtalen ska elever och vårdnadshavare få en bra bild av elevens kunskaps- och sociala utveckling 

Elevinflytande på Hallenborgskolan

Lokalt råd

I alla klasser finns ett lokalt råd där man tar upp saker som rör sin egen klass eller hela skolan. frågor eller förslag från klassen tas med till de olika råden. Alla klasser ska ha lokalt råd minst 2 gånger/månad.

Skolråd

Skolrådet består av en representant från varje klass samt rektor. Skolrådsmöten hålls minst 1 gång/månad.

På skolrådsmöten diskuteras bl a:

 • frågor och förslag från klassernas lokala råd
 • arbetsmiljöfrågor
 • frågor och förslag från personalen
 • nya planer som ska införas

Barn och ungdomsfullmäktige, BUF

 • BUF är den högsta instansen inom ungdomsdemokratin i Skurups kommun.
 • Här bestäms slutligen om bl.a. hur man ska fördela sina pengar till olika projekt för barn och ungdomar.
 • Det kan handla om t.ex. inköp av studsmatta, att bygga skateboardramper eller om att lägga ny asfalt och måla nya linjer på fotbollsplaner.
 • Du kommer med i BUF genom de så kallade skolråden. Varje skolklass i kommunen fungerar som ett lokalt råd. Detta råd väljer en representant till skolrådet som är gemensamt för varje skola.
 • Skolrådet väljer i sin tur ett antal representanter för skolan att ingå i BUF.

Matråd

Matrådet består av en representant från varje klass samt personal från köket. Matråd hålls 2 gånger/termin.

På matrådet diskuteras frågor och förslag som har fokus på matsalen och maten som serveras.

Kommunövergripande enkätundersökningar

För att kunna ta reda på att våra verksamheter tillfredsställer elevernas behov  genomför vi årligen enkäter med alla elever från och med åk 3. 

Innehållet i mätningarna utgår från Skolverkets krav som bygger på skollag och läroplaner samt politikernas mål med förskola/skola i Skurups kommun.

Varför är elevinflytande så viktigt?

 • Det står i lagen att elever ska vara med och påverka sin skolgång
 • Det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka saker som rör ens liv.
 • Skolan är demokratisk vilket betyder att alla har rätt att tycka till och vara med och påverka det som händer i skolan.
Sidansvarig: Kristin Jönsson
Sidan uppdaterad 2017-08-01

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?