Aktuellt Hallenborgskolan

Svaneholm - save the day. 13/6 2017.

Den 13 juni är det dags för förra årets uppskattade heldag på Svaneholm! Hela skolan åker dit för aktiviteter under dagen och på eftermiddagen är alla föräldrar varmt välkomna med en picknickkorg eller någonting att grilla (vi står för grillarna). Mer information kommer inom kort, men under tiden boka in 13/6 för en härlig eftermiddag!

Likabehandlingsplan 2017

Nu har du som förälder möjlighet att lämna dina synpunkter på skolan likabehandlingsplan. Planen hittar du under fliken arbetsplaner. Länken till planen ligger i högerspalten. Lämna eventuella synpunkter till Kina Jönsson senast 7/3 -2017. Det går bra att maila Kina på: kristin.jonsson@skolan.skurup.se

Ny Kurator och skolsköterska - våren 2017

Annika Larsson är skolans nya kurator. Hon är på skolan på måndagar men kan nås på telefon övriga dagar.  Annikas tel: 0738-56 07 48

Teresa Karlsson är ny skolsköterska och börjar på skolan i månadsskiftet februari/mars.

Lite info om närvaro och frånvaro 

Dexter är skolans system för att hantera våra elevers närvaro och frånvaro i skolan. Om en elev registreras för sen ankomst till en lektion så kommer det att dyka upp ett SMS till er föräldrar som informerar er om att ert barn har ogiltig frånvaro. SMS:et innehåller inte så detaljerad information utan den hittar ni enbart om ni loggar in i Dexter.

Flera föräldrar har under den senaste tiden hört av sig till skolan när de fått ett sådant SMS och varit oroliga för att deras barn inte är kvar på skolan. Vi förstår att man kan bli orolig som förälder när man får ett sådant SMS men det handlar oftast om att eleven har sen ankomst. Om en elev skulle avvika från skolan hör vi alltid av oss till berörda föräldrar.

Rose-Marie Zaar, administratör på skolan kan hjälpa er med inloggningsuppgifter till Dexter om ni skulle ha bekymmer med detta.

Kvalitetsenkäter våren 2016

Nu hittar ni resultatet av årets kvalitetsenkäter under fliken Kvalitet och resultat. Tack för att ni tagit er tid att svara. På höstens föräldramöten kommer ni att diskutera årets resultat.

Hur kommer jag lättast i kontakt med någon på Hallenborgskolan?

Det är inte alltid helt lätt att få tag på personalen på Hallenborgskolan under lektionstid och vi vill därför förtydliga hur du lättast kommer i kontakt med oss. I regel besvaras inga samtal under lektionstid. Här nedan kommer nu ett par alternativ för dig att välja när du vill kontakta oss.

Alternativ 1, tel: 0411-53 81 61,
kommer du till personalrummet. Den telefonen är kopplad till en telefonsvarare. Telefonsvararen lyssnas av på morgonen kl 8.00 och ca kl 12.00. Mellan kl 9.30-10.00 är det rast och då finns det alltid någon som svarar om du ringer. Övrig tid besvaras denna telefon om det finns personal på plats. Meddelande som lämnas här kommer att vidarebefordras till rätt person.

Alternativ 2, tel: 0411-53 82 02
kommer du till Rosa som är skolans administratör kan i regel nås måndag-torsdag kl 8.30-16.00. Här finns också en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet. Rosa hjälper sedan till med att meddelandet lämnas till rätt person.

Alternativ 3,
fritids 
Månsten/f-klass tel: 0738-56 07 47 eller Solsten tel: 0721-82 76 48
Alla fritidsavdelningar har mobiltelefoner som det går bra att skicka sms till. Fritids mobiler lyssnas och läses av precis innan skolan slutar.  

Facebook och Instagram

Hallenborgskolan finns på både Facebook och Instagram. Följ oss gärna där.

Sidansvarig: Rose-Mari Zaar
Sidan uppdaterad 2018-05-16

Ledig från skolan

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Generellt beviljas inga ledigheter under perioden då elever i åk 3 och åk 6 skriver nationella prov.

Betyg i åk 6

Betyg ska sättas efter den sexgradiga betygsskalan A till F. Det finns preciserade kunskapskrav som anger vilka kunskaper som krävs för betygen A, C och E.

För betygen B och D gäller att eleven ska få betyget om de uppfyllt kunskapskravet för underliggande betyg i sin helhet och uppfyllt kunskapskravet för överliggande betyg till övervägande del.

Om en elev inte uppfyller kunskapskravet för betyget E ska eleven ges betyget F. Finns inte underlag för att sätta betyg på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg.

Betyg i årskurs 6 kommer att synliggöra resultaten i ett så pass tidigt skede att verkningsfulla åtgärder blir möjliga. Det blir också tydligare för huvudmännen hur resultaten i skolan ser ut, vilket i sin tur möjliggör åtgärder på övergripande nivå.

Betyg i årskurs 6 ger tillsammans med utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ökade möjligheter för en förbättrad information om, och en mer systematisk uppföljning av, elevernas kunskapsutveckling. Därmed stärks elevens rättigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samt därutöver utvecklas så långt som möjligt.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?