hållbar utveckling

Vad är Hållbar utveckling?

Det hållbara samhället är ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhet. Samhället tillfredsställer sina aktuella behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.

De 3 dimensionerna

Hållbar utveckling (HUT) handlar om att värna och nyttja givna resurser på ett hållbart sätt. Men det handlar också om resurseffektivisering och om att långsiktigt förvalta och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser. Att värna om naturresurser och människors hälsa är en avgörande förutsättning för utveckling och välstånd.
 • Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
 • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. 
 • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Hållbar utveckling bärs upp av människors arbetskraft, kunskap och kreativitet. För mer information är du välkommen att kontakta Lena Johansson.

De tre hållbarhetsdimensionerna

De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon sa 2015 att "vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen, och den sista som kan stoppa klimatförändringarna". 

FN:s 193 medlemsstater har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter
 • Att lösa klimatkrisen
 • Att främja fred och rättvisa

De 17 globala mål för hållbar utveckling

De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion 
 13. Bekämpa klimatförändringen
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Hållbarhetsprinciperna

En internationellt använd definition av begreppet hållbar utveckling och den gemensamma strävan mot ett bärkraftigt och till fullo hållbart samhälle ryms i de fyra hållbarhetsprinciperna.
 
I det hållbara samhället utsätts naturen inte för systematisk...
 
1. ...koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossila bränslen, metaller och mineraler)
2. ...koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex svårnedbrytbara kemikalier)
3. ...undanträngning med fysiska metoder (t ex avskogning)
4. Och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande.
 
 
Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2019-01-28

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?