Betyg och bedömning

Läroplaner

Genom att klicka på "Läroplaner" under länkar kommer du till Skolverkets hemsida med läroplansmålen i wordformat. Observera att kunskapskraven endast finns i löptext.

Kursplaner

Genom att klicka på "kursplaner" under länkar kommer du till Skolverkets hemsida med kursplaner. Observera att kunskapskraven endast finns i löptext.

Dexter

Dexter är ett systemstöd för lärare, elever och vårdnadshavare i grundskola, gymnasieskolan samt Komvux. I Dexter kan du som vårdnadshavare bland annat

  • anmäla om ditt barn måste vara frånvarande från skolan
  • se ditt barns studieplan
  • se ditt barns betyg samt resultat på nationella prov.
Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-06-03