Grundskola f-9

Grundskolorna i Skurup håller hög kvalité och från att ditt barn fyller sex år har det en plats i en av våra grundskolor. Idag har du som är förälder möjlighet att fritt välja vilken av kommunens grundskola som du vill att ditt barn ska gå i. I kommunen finns sju kommunala grundskolor där du som förälder och barn alltid är välkommen att hälsa på!

 

Viktigaste målen

Ett av de viktigaste målen för oss är att varje elev ska nå de nationella målen. För att göra detta måste de vara trygga, känna studiero och arbeta i en god lärandemiljö. 'Jag duger, jag kan och jag vill' är känslor och upplevelser som varje barn och elev ska bära med sig när de lämnar skolan. De ska ha goda kunskaper, färdigheter, självför­troende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla ett demokratiskt samhälle. Kunskapen om att en lyckad skolgång utgör den viktigaste faktorn för ett bra vuxenliv ska utgöra utgångspunkten för allt arbete inom utbildningen i Skurup.

Dexter = E-tjänst

Dexter är vår e-tjänst som stödjer processen kring utvecklingssamtalet och arbetet med elevens individuella utvecklingsplan (IUP).

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på Skol- och utbildningsförvaltningen eller någon av rektorerna.  Via länkarna i menyn kan du läsa mer om respektive skola.

Tänk på...

Skicka inte känslig information till exempel personuppgifter via våra sociala medier.
Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så skulle ske tas inläggen bort.

Pedagog Skurups Facebooksida

Tygbitar i olika färger

Läs mer om Pedagog Skurups verksamhet på Facebook-sidan.

 

 

 

 

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-08-23