Välkommen till grundsärskolan i Skurups kommun

Vi finns på Östergårdsskolan, åk 1-6 och Mackleanskolan, åk 7-9. Grundsärskolan har tillgång till respektive skolas elevhälsa, bibliotek och antimobbingteam. Eleverna integreras med grundskolan både ämnesmässigt, i skolgemensamma aktiviteter och temadagar. Undervisningen utgår från elevernas styrkor och är individanpassad. Anpassade datorprogram, teckenkommunikation och bildförstärkning används.Aktuellt 


Pressinfo 2017-02-08

Skolinspektionens granskning av mottagande i grund- och gymnasiesärskola i Skurups kommun

Skurups kommun kommenterar
 
Skolinspektionens beslut var kommunen tillhanda 31/1 2017, då resurschef och förvaltningschef var i Lund och mottog beslutet. Vi hade ett mycket konstruktivt samtal med Skolinspektionen och fick i detalj veta vilka brister som har varit från 2003 till nu.
 
Därefter informerade vi politik, skolledare och förvaltning kring beslutet och åtgärderna vi har blivit ålagda att göra. En arbetsgrupp har bildats, där skolledare som har särskola som sitt ansvarsområde, specialpedagoger och psykolog tillsammans med resurschef i detalj kommer att gå igenom Skolinspektionens beslut och underlag. Arbetet inleds denna vecka.
 
Det vi har identifierat så här långt är att delar av de utredningar som är gjorda uppvisar brister i förhållande till kvalitetskraven. Då kommunen själv inte i alla delar och vid alla tillfällen besitter den specifika medicinska och psykologiska expertisen har delar av utredningen utförts av externa aktörer, var och en legitimerade inom sitt expertområde. Kommunen har ansvar för alla utredningar och kommer därför med hjälp av Skolinspektionen säkerställa att varje utredning innehåller de detaljer och den information som behövs för att kommunen ska kunna fatta rättssäkra beslut för elevens bästa. Detta underlättar för kommunen när externa tjänster används för att genomföra utredningar.
 
Förvaltningen tycker det är bra att denna granskning har genomförts. Eftersom Skolinspektionens bedömning är att somliga av de fyra enskilda utredningarna (vilka är social, pedagogisk, psykologisk och medicinsk utredning) kvalitetsmässigt inte uppfyller tillräckligt höga krav - vilket påverkar det samlade beslutsunderlaget - behöver vi göra om och göra rätt.
 
Kritiken som kommunen fått kring uppföljning och utvärdering är redan åtgärdad i ett tydligt, systematiskt kvalitetsarbete som sattes igång under 2016.


Kontakt:

Mats Lundqvist, biträdande förvaltningschef, skol- och utbildningsförvaltningen

Tel: 0411-53 60 55
 Aktuellt 2017-01-27

Grundsärskolan i Skurup flyttas – bakgrund och beslutsgång

Beslut har fattats att inför höstterminen 2017 flytta särskoleverksamheten för årskurs 1-6 i Skurups kommun, då man har gjort bedömningen att det inte är möjligt att erbjuda den höga kvalitet på stöd till individerna som de enligt lag har rätt att kräva. I detta dokument läser du om bakgrunden till beslutet och själva beslutsgången.

Du finner även dokumentet till höger alternativt längre ner, om du tittar på dator eller mobil, under länken Grundsärskolan i Skurup flyttas – bakgrund och beslutsgång. 

 


Grundsärskolan 1 juli 2011

Sedan 1 juli 2011 har vi en ny skollag, Lgr 11, och nya kursplaner. Detta innebär bland annat att särskolan bytt namn till grundsärskolan. Träningsskolan är inte längre en egen skolform, utan en inriktning i grundsärskolan.

Undervisningen är precis som i grundskolan mål- och resultatstyrd, med avstämningar i årskurs 6 och 9. Betyg kan sättas från och med höstterminen i årskurs 6 på vårdnadshavarnas begäran. Betygsskalan är A – E, där A är det högsta betyget. I grundsärskolan kan man inte bli underkänd. Når eleven inte upp till lägsta nivå för godkänd i årskurs 9, finns möjlighet att läsa ytterligare två år.

Sidansvarig: Agneta Fränngård
Sidan uppdaterad 2017-02-15

Kontakt

Kontaktpersoner:

Postadress:
Grundsärskolan
Skurups kommun
274 80 Skurup

Tyck till om

Synpunkter, positiva eller negativa

Fyll i på skärmen direkt eller skicka in det med posten.
I Synpunktsbladet kan du lämna synpunkter enligt skollagen 2010:801 4 kap. 8§.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?