Grön flagg - hållbar utveckling

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans bådepedagoger och barn, omsätter vi kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Medlemsskolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer. Alla våra kommunala förskolor är certifierade.

 

Hur går arbetet med Grön Flagg till?

Lärandeprogrammet Grön Flagg består av sex steg som över ett läsår hjälper förskolorna att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling. Grön Flagg-metoden är flexibel och lätt att anpassa och omsätta direkt, oavsett verksamhetens egna förutsättningar.

Delaktighet och inflytande

Förutom lärande ger Grön Flagg också en känsla av gemenskap. Att få hissa själva flaggan är såklart en stor del av det. Men vägen dit är fylld med mycket mer att vara stolt över och känna gruppsamhörighet kring. Syftet med Grön Flagg är att ge barn möjlighet att vara del i den förändring som behövs för att vår värld ska bli mer hållbar. Detta genom att engagera dem i ett ansvarstagande, handlingsorien terat och roligt lärande. En resa med Grön Flagg ska utmana barnen till att engagera sig i en hållbar utveckling på en nivå där de har möjlighet att göra skillnad och uppnå resultat.

Alla har en viktig roll i att komma med idéer, driva resan framåt och sprida lärdomar och erfarenheter både inom och utanför verk samheten. Detta demokratiska arbetssätt leder till engagemang och ansvarstagande. Få saker är så starka som att tillsammans dela känslan av att ”wow, vi har gjort skill nad”. Den känslan är precis vad Grön Flagg handlar om.

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-08-23