Grävtillstånd och trafikanordningsplaner

Här hittar du kommunens information om grävtillstånd, trafikanordningsplaner och användning av offentlig plats.

 

Grävtillstånd

För att få gräva och schakta på allmän mark i Skurups kommun krävs tillstånd. Entreprenören ansöker om grävtillstånd för varje specifikt grävningstillfälle. Ansökan om tillstånd (se till höger på sidan) ska göras via e-tjänsteportalen senast tio arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Vid arbeten som påverkar kollektivtrafikens framkomlighet skall ansökan göras minst 15 arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Handläggningstiden kan komma att förlängas om ansökan har brister eller behöver kompletteras. 

Observera att grävarbeten som påverkar gång-

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2022-09-09