Gator

Det är kommunens gatukontor som ansvarar för renhållningen, inklusive städning av trottoarer och tömning av papperskorgar. I Skivarps tätort utförs gaturenhållningen av kommunen, medan underhållet i övrigt handhas av Skivarps vägförening

Sopning av gator

I Skurup sker sopning av gator områdesvis 3 dagar i veckan med rullande schema vecka för vecka på gator, centrum/torg, gågator, gång/cykelvägar, gator i bostadsområde med mera. I Rydsgård sker sopning av gator 1 dag varannan vecka med rullande schema på gator i bostadsområde, gång/cykel vägar. I Skivarp och Abbekås sker sopning 1 dag varannan vecka med rullande schema på gator i bostadsområde, gång/cykel vägar.

Nyanläggning

Nyanläggning av gator och vägar sker huvudsakligen inom exploaterings- och industriområden men även i övrigt sker utbyggnad av trafikleder och dylikt. Inom Skurups, Rydsgårds och Abbekås tätorter utförs underhåll, reparation samt renhållning av cirka sju mil allmänna gator och vägar. Vägmärken, skyltar, räcken och dylikt sätts upp, underhålls och förnyas.

Vinterväghållning

Under vintersäsongen utförs snöröjning och halkbekämpning. Personal finns i beredskap under icke ordinarie arbetstid för att sköta vinterväghållningen. För mer detaljerad information om vinterväghållningen, se våra riktlinjer under länkar. 

Söktext  
Sortera på  

Sökresultat

Inga träffar!
Sidansvarig: Peter Dahl
Sidan uppdaterad 2021-01-18