Järnvägsövergången Södergatan

Gator

Det är kommunens gatukontor som ansvarar för renhållningen, inklusive städning av trottoarer och tömning av papperskorgar. I Skivarps tätort utförs gaturenhållningen av kommunen, medan underhållet i övrigt handhas av Skivarps vägförening

Aktuellt

Stoppförbud på delar av Lilla Torggatan samt Vaktgatan

Med anledning av den pågående VA-saneringen på Södergatan har skolskjutsen förändrad körväg. För skolskjutsens framkomlighet råder det från den 21/8 stoppförbud på rödmarkerade sträckor i skissen nedan mellan 7-17 vardagar. Vänligen respektera stoppförbudet så barnen får en säkrare skolväg. 

Stooförbud

 

Spårarbete 7-8/9, plankorsningen Södergatan stängd

P.g.a spårarbete kommer plankorsningen Södergatan/Järnvägsgatan vara stängd mellan 7/9 kl 14 och den 8/9 kl 23. Följ orange omledningsskyltning via Fabriksgatan/Järnvägsgatan/Kyrkogatan. 

Kartbild

Pendlarparkeringarna populära i Skurup

Det är glädjande att se hur många Skurupsbor som väljer att ställa bilen på någon av pendlarparkeringarna i Rydsgård och Skurup, för att sedan fortsätta sin färd med kollektivtrafiken. Just i Skurup är beläggningen ofta mycket hög, men det brukar finnas lediga platser här:

  • På parkeringen Per Henriksgatan/Fabriksgatan, med infart från Per Henriksgatan.
  • Utmed gatan utanför Folkets Hus, längs med Fabriksgatan och Per Henriksgatan.

På båda dessa platser gäller parkering i högst 24 timmar (mån-fre). Trevlig resa!

 

019-04-30

Östra delen av Stortorget avspärrat 1 maj

Under onsdagen den 1 maj är Östra delen av Stortorget i Skurup avspärrat mellan 12.00-17.00. Detta eftersom Vänsterpartiet genomför firande av första maj under eftermiddagen.

Bilden visar ett flygfoto över Stortorget i Skurup

 

2019-02-04

Gatubelysning åtgärdat 

10.35 Uppdaterat: Gatubelysningen på Föreningsgatan i Skurup mellan Elleholmsvägen-Kyrkogatan är åtgärdat och ska åter fungera.

En gatulampa med blå himmel som bakgrund
 

2018-11-09

Föryngring av trädallé utmed Södra Kungsgatan

Utmed Södra Kungsgatan finns det en äldre trädallé som tillhör Skurups kommun och utgörs av lindar (Tilia Cordata).

Vi måste ta bort dessa träd av säkerhets- och åldersskäl. Borttagna träd kommer vi att ersätta med nya. 2014 gav av Länsstyrelsen tillstånd att utföra detta arbete.

Vi har påbörjat arbetet etappvis men träden har blivit sämre snabbare än vi trott, därför behöver vi ta bort en större del av alléns träd i år.

Arbetet kommer att påbörjas under hösten/vintern 2018.
Se karta över arbetsområdet.

Vi hoppas att ni har förståelse för att ovan nämnda arbete måste utföras för att undvika framtida olägenheter och olyckor.

Vid frågor ta kontakt med kommunteknik.
 

2018-05-08

Under vecka 20-21 kommer asfalteringsarbeten att utföras på följande platser.
Ramsbovägen i Skivarp och nya rondellen i korsningen Föreningsgatan-Norrgatan-Elleholmsvägen i Skurup.
 

2017-10-03

Från och med den 9/10 till och med den 15/12 kommer Kyrkogatan vara avstängd mellan kyrkan och Vaktgatan i Skurup samt Flintebrogatan mot vårdcentralen.

All trafik till och från Lillgården, Flintebro, Vårdcentralen och Tandläkaren får göras via Bruksgatan.

Karta över avstäng på Kyrkogatan

2017-09-06

Järnvägsövergången vid Södergatan kommer att stängas av i helgen den 8-11/9

"Årligen genomförs "banarbetes-helger" runt om i landet. Detta underhållsarbete sker för att man ska upprätthålla så god standard som möjligt på spåren och för att förebygga oplanerade stopp i tågtrafiken. Själva arbetet kommer att ske 9-10:e september och entreprenören kommer att stänga av övergången på Södergatan kl 07.00 fredagen den 8:e september till måndagen den 11 september kl 16.00

-----

 

2017-07-20

Kyrkogatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik den 14/8 - 15/12-2017

Anledningen är att det mellan Södra Kungsgatan och Flintebrogatan kommer vatten- och avloppsledningar att bytas ut samt att gatan kommer att byggas om.

Det kommer att finnas en rekommenderad vägsträckning via Södergatan och Jörgensgatan under tiden som Kyrkogatan är avstängd för genomfartstrafik.

Karta över avstängning på Kyrkogatan hösten 2017

2017-05-16

Asfalteringsarbeten kommer att utföras i Skurup under vecka 21 och 22

De gator som berörs är Västergatan (delen Stattenagatan-Götgatan), Götgatan, Norra Industrigatan och Trädgårdsgatan (delen Lilla Torggatan-Östra Hornsgatan).

Sopning av gator

I Skurup sker sopning av gator områdesvis 3 dagar i veckan med rullande schema vecka för vecka på gator, centrum/torg, gågator, gång/cykelvägar, gator i bostadsområde med mera. I Rydsgård sker sopning av gator 1 dag varannan vecka med rullande schema på gator i bostadsområde, gång/cykel vägar. I Skivarp och Abbekås sker sopning 1 dag varannan vecka med rullande schema på gator i bostadsområde, gång/cykel vägar.

Nyanläggning

Nyanläggning av gator och vägar sker huvudsakligen inom exploaterings- och industriområden men även i övrigt sker utbyggnad av trafikleder och dylikt. Inom Skurups, Rydsgårds och Abbekås tätorter utförs underhåll, reparation samt renhållning av cirka sju mil allmänna gator och vägar. Vägmärken, skyltar, räcken och dylikt sätts upp, underhålls och förnyas.

Vinterväghållning

Under vintersäsongen utförs snöröjning och halkbekämpning. Personal finns i beredskap under icke ordinarie arbetstid för att sköta vinterväghållningen. För mer detaljerad information om vinterväghållningen, se våra riktlinjer under länkar. 

Söktext  
Sortera på  

Sökresultat

Inga träffar!
Sidansvarig: Peter Dahl
Sidan uppdaterad 2019-08-21

Kontakt

Kontaktpersoner:

Vid akuta problem och felanmälan utanför kontorstid
Tel: 040-676 90 65 (SOS Alarm)

Felanmälan

Felrapportera via webbformulär t ex hål i gatan, trasiga skyltar, skräp med mera

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?