Fyrverkerier

Skurups kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter kring fyrverkerier

Jul- och nyårshelger innebär festligheter men också bekymmer med tanke på fyrverkerier, förbjudna smällare och pyrotekniska produkter. Kommunfullmäktige har reviderat Skurups kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2019.1683) kring användning av fyrverkerier.

 

Bestämmelser om fyrverkeri och övrig pyroteknik

Bestämmelserna gäller från och med 13 juli 2020 och förändringarna innebär bland annat:

  • Tillstånd av polismyndigheten krävs nu inom detaljplanelagt område i hela kommunen för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor.
  • Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får nu endast användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd på natten nyårsafton/nyårsdagen mellan kl. 23.00 och 01.00. 

Följ regler och iaktta försiktighet

Skurups kommun, Räddningstjänsten, Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet vädjar till allmänheten att följa de nya bestämmelserna och iaktta största möjliga försiktighet vid användning av fyrverkerier. Berörda butiksinnehavare ska fortsätta vara mycket restriktiva i både hantering av och försäljning av denna typ av produkter.

Detta för att alla, såväl människor som djur, får uppleva en fridfull jul och ett festligt nyår.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02