Funktionsnedsättning

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har du rätt att ansöka om hjälp och stöd för att klara din vardag utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Mer information

Under rubrikerna i vänstermenyn hittar du mer information om vilket stöd du som har funktionsvariationer kan få.
Sidansvarig: Anna Andersson
Sidan uppdaterad 2021-05-07