Funktionsnedsättning

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har du rätt att ansöka om hjälp och stöd för att klara din vardag utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Mer information

Under rubrikerna i vänstermenyn hittar du mer information om vilket stöd du som har funktionsvariationer kan få.
 

Upphandling utförare ickevals-alternativ inom LSS

Skurups kommun söker utförare för personlig assistans inom LSS att utgöra kommunens ickevals-alternativ i de fall brukare inom LSS inte själva väljer annan utförare än Skurups kommun.

Utförare som ansluts till avtal om att utgöra kommunens utförare kommer placeras på en turordningslista och tilldelas uppdrag i den ordning man anslutits till avtalet och i mån av tillgängliga uppdrag.

Här kan du som utövare läsa mer om vad LOV innebär Öppnas i nytt fönster

 

 

Sidansvarig: Linda Sandmark
Sidan uppdaterad 2023-07-26