Fundif/Flerstämmig undervisning i förskolan

Skurups kommuns förskolor deltar tillsammans med de 7 andra kommuner i ett utbildningsprogram i samverkan med forskning. Den övergripande målsättningen för programmet, som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021, är att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättning till lärande.

Kvalitetshöjande effekt för förskolan

  • Det finns utarbetade samarbetsformer bland förskollärare och arbetslag i syfte att utveckla undervisningen
  • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det           
  • Ämnes-didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
  • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
  • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes-)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.
  • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.
Sidansvarig: Ulrika Fridh
Sidan uppdaterad 2021-08-23