Fritidshem

Alla barn från förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 6 har vid behov möjlighet till morgon- och eftermiddagsomsorg genom en plats på fritidshem. Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Det är i hög grad på fritidshemmet som barnen får förebilder, lär sig samspela och grundlägger värderingar.

 

Ansökan om eller uppsägning av fritidshemsplats

Ansökan och uppsägning görs via webben, se e-tjänstmenyn. Uppsägningstiden för fritidshem är två månader från det att uppsägningen inkommit till Skurups kommun. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Om du som vårdnadshavare blir uppsagd från ditt arbete är uppsägningstiden för fritidshemsplatsen en månad. 

Fritidshemmens lokaler

Alla fritidshem finns i skolans lokaler. Fritidshem och skola samverkar för att barnen ska uppleva sin dag som en helhet. 
 

Avgifter

Maxtaxa tillämpas i förskola och fritidshem i Skurups kommun. 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-04-06