Fristående förskolor

På denna sidan hittar du information om förskolor som har en annan huvudman än Skurups kommun (enskild verksamhet)

Lilla Kuben

Lilla Kuben, personalkooperativ, är en Montessoriförskola och finns i Skurups tätort.

Slimminge förskola I Ur & Skur Upptäckarna

Ur & Skur Upptäckarna, föräldrakooperativ, har sin grund i Friluftsfrämjandets pedagogik och finns i Slimminge norr om Skurup.

Norlandia Förskolor Da Vinci

Da Vinci är belägen på Västeräng och inrymd i en nybyggd fastighet med nytänkande lärmiljö och 15 barn per grupp. Fokus är utepedagogik och rörelse. 

Ansökningar och avgiftstaxa till enskilda förskolor

När det gäller ansökningar till och avgiftstaxa för de enskilda förskolorna gäller samma regler som för de kommunala förskolorna.

Barnfötter på en gräsmatta, solsken.

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-11-16