Förvaltningar

Skurups kommun har tre förvaltningar: individ- och omsorgsförvaltningen, skol- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen. För respektive förvaltning finns en förvaltningschef och en biträdande förvaltningschef som ansvarar för den löpande verksamheten.

 

Kontaktinformation

Individ- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef Anna Palmgren

Tel. 0411-53 62 22

anna.palmgren@skurup.se

Serviceförvaltningen

Förvaltningschef Tommy Samuelsson

Tel. 0411-53 64 64 

tommy.samuelsson@skurup.se

Skol- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Lena Planken

Tel: 0411-53 62 70

lena.planken@skurup.se

Enheten för miljö och bygg är fristående från någon förvaltning.

Myndighetschef Lena Saksi

0411-53 61 28

lena.saksi@skurup.se

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-10-25