Förvaltningar

Skurups kommun har tre förvaltningar: individ- och omsorgsförvaltningen, skol- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen. För respektive förvaltning finns en förvaltningschef och en biträdande förvaltningschef som ansvarar för den löpande verksamheten.

Individ- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef: Anna Palmgren
Tel. 0411-53 62 22
anna.palmgren@skurup.se

Serviceförvaltningen
Förvaltningschef: Eva-Marie Engström
Tel: 0411-53 64 64
eva-marie.engstrom@skurup.se

Skol- och utbildningsförvaltningen
Tf förvaltningschef Ulrika Fridh
Tel: 0411-53 62 04
ulrika.fridh@skurup.se

Enheten för miljö och bygg är fristående från någon förvaltning.
Myndighetschef Lena Saksi
0411-53 61 28
lena.saksi@skurup.se

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-02-01