Skurup först i Sverige med nytt förskolekoncept

Skurup blir första platsen i Sverige där Norlandia genomför ett nytt förskolekoncept med den skräddarsydda bygglösningen Cubicity, som innebär att varje byggnad anpassas till platsen och till verksamhetens behov. Lagom till höstterminen 2022 kan barnen stiga in i den nyckelfärdiga förskolan.

Följ länken för att läsa mer om området Västeräng

Västeräng är Skurups kommuns största nya stadsdelsbygge sedan 1970-talet, en yta på 20 hektar på pendlingsnära läge som kommer att bebyggas med en rad olika bostadsformer, förskola och naturområde. 

-  Det är fantastiskt roligt att kunna välkomna Norlandia till Skurups kommun. Etableringen är ett kvitto på kommunens växande attraktivitet och den potential som håller på att förverkligas. Norlandia kommer att bidra till en ökad valfrihet och variation i förskoleutbudet i kommunen för såväl medarbetare, som föräldrar och barn, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

Varje byggnad anpassas för verksamheten

En fristående förskola kommer att etableras på den ca 7 000 kvm stora tomtytan Smörbollen 1. Skurup blir första platsen i Sverige när Norlandia förskolor i samarbete med AMW-gruppen lanserar nya konceptet Cubicity förskolebyggnader. Konceptet går ut på att varje byggnad anpassas till den aktuella tomten och enligt de unika behov som präglar verksamheten.

- Med ett modulsystem som bygger på att kombinera kubformade huskroppar på olika sätt är möjligheterna till anpassning oändliga, berättar etableringsansvarig Bengt Myhrman från AMW-gruppen, som uppför byggnaden. Varje centimeter har ett syfte i verksamheten. Vi har märkt ett stort intresse för att bygga på det här sättet och Skurup är först ut med att genomföra en förskolebyggnad.

Följ länken för att läsa mer om Cubicity

Gråa byggnader i kubformer med röda och svarta fönsterramar, i förgrunden en lekplats och sandlåda samt föräldrar och barn
Exempel på hur en förskola kan se ut.

- Förskolan kommer att ha hög miljöklassning. Allt går ut på att skapa en så bra fysisk miljö som möjligt för både barn och pedagoger, säger Bengt Myhrman, som påpekar att man ännu inte vet exakt hur skolan på Västeräng kommer att se ut. Det beror på dels vad platsen lämpar sig för, dels vad verksamheten efterfrågar.

Verksamhet och byggnad i nära samspel

Cubicity-lösningarna handlar om att ta hela byggnaden i anspråk och så långt som möjligt integrera byggnad med verksamhet – man kan exempelvis ha en köksträdgård på taket, där barnen kan vara med och odla. Byggnadernas konstruktion gör att fönsternischerna kommer att bli så pass tjocka att man kan ha stående arbetsytor för små barn, så att de kan titta ut samtidigt som de leker och pysslar.

Utemiljön är av stor betydelse och kommer att erbjuda mängder av lekredskap i miljösmarta material och förskolan kommer att ligga precis intill det stora parkområde som planeras på Västeräng.

 Norlandias affärs- och konceptchef Patrik Ahlberg lägger till:
- Det handlar om skräddarsydda byggnader för verksamhetens behov – små barngrupper, känslan av den lilla gemytliga förskolan. Vi ser också fram emot att få veta hur omgivande byggnader planeras att se ut, inte minst den närmaste grannen - det särskilda boendet.

Samarbetar med Generation Pep

- Norlandia förskolors verksamhet genomsyras av hållbarhetstänk kring vår miljö och en hälsofrämjande pedagogik med fokus på rörelse och utevistelse, i ett unikt samarbete med Generation Pep. Förskolan har egen kock som lagar god och hälsosam mat från grunden. Föräldrar kan beställa Matlådan med dagens mat som tas med hem när man hämtar barnet, berättar skolchefen för region syd Jonas Åkesson.

Norlandia förskolors webbplats

"Positivt från dag ett!"

- Jag ser det som mycket glädjande att Norlandia väljer att etablera sig i Skurups kommun. Detta kommer att öka valfriheten inom förskoleverksamheten till nytta för kommuninvånarna, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lars Nyström (SD).

Johannes Stiigh, Norlandias Sverigechef, berättar om mottagandet de har fått i Skurup:

- Det har varit positivt från dag ett. Vi är så glada över samarbetet med Skurups kommun och upplever att bemötandet präglas av effektivitet och framåtanda. Och ett stort plus är att förskolan kommer ligga så otroligt vackert!

Norlandia bygger förskola
Från vänster:
Jonas Åkesson, skolchef region syd, Norlandia
Peter Andreasson, konceptutvecklare AMW Gruppen
Bengt Myhrman, etableringsansvarig AMW Gruppen
Kenth Walderman, styrelseordförande AMW Gruppen
Eva-Marie Engström, chef för Serviceförvaltningen
Patrik Ahlberg, affärs- och konceptchef, Norlandia
Johannes Stiigh, Sverigechef Norlandia
Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande
Lars Nyström (SD), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2023-01-09