Förorenad mark

Föroreningar som finns kvar i mark, sediment och byggnader efter tidigare verksamheter har uppmärksammats alltmera under senare år. Exempel på verksamheter som kan lämna efter sig föroreningar är olika industrier, bensinstationer, skrotupplag, avfallsupplag, cisterner, skjutbanor, impregneringsplatser och oljedepåer.

 

Skyldig att anmäla?

Om man som fastighetsägare, exploatör eller verksamhetsutövare upptäcker eller får kännedom om att föroreningar förekommer eller kan förekomma är man skyldig att anmäla detta till myndighetsnämnden för miljö och byggnad.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16