Föreningsstöd

Skurups kommun anser att föreningarnas sociala insatser, deras engagemang för främst ungdomar, och deras funktion som inspiratörer i folkhälsoarbetet är betydelsefulla för kommunen. Därför vill man på olika sätt, dels genom olika ekonomiska stöd och subventioner av lokalhyror, samt praktiskt, genom att tillhandahålla funktionella anläggningar av olika slag, stödja deras verksamheter.

Föreningar kan söka stöd via följande länk webben

Lokalbidrag - Sista ansökningsdag 1 februari

1 februari är sista ansökningsdag för lokalbidrag. Föreningar har där möjlighet att ansöka om stöd för sina lokalkostnader som föreningen hade förgående år.

Stödet är avsett att stödja föreningar som äger eller förhyr lokal, i vilken man bedriver regelbunden verksamhet. Stöd utgår dock ej för kommunala lokaler, som redan är subventionerade.

Söker ni inte detta stöd via webben ska ni fylla i följande blankett: Ansökan - Lokalbidrag
 
Lokalt aktivitetsstöd -  Sista ansökningsdag 25 februari

Från och med 1 januari kan föreningar ansöka om lokalt aktivitetsstöd avseende perioden 1 juli-31 december 2020, sista dagen att ansöka om stödet är den 25 februari. Ansökning sker via ApN (aktivitetskort på nätet).  Klicka här

Kommunstyrelsen har beslutat att föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under hösten 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfällen för hösten 2019. Detta görs för att hjälpa de föreningar som under våren haft mindre aktiviteter än vanligt med anledning utav rådande Covid-19 pandemi. 

Det innebär att samtliga föreningar måste ansöka om lokalt aktivitetsstöd likt tidigare via ApN. 

Utvecklingsstöd -  Sista ansökningsdag 31 oktober 

31 oktober är sista dag att ansöka om utvecklingsstöd eller utvecklingsstöd-kultur. Föreningar har där möjlighet att ansöka om projekt som planeras att genomföras under  2021. Ansökningar görs enklast via webben.

Läs om vilka områden som kommunen prioriterar:

 

Stöd till sociala föreningar - Sista ansökningsdag 15 april

15 april är sista dag att ansöka om stöd till sociala föreningar. Syftet med detta stöd är att stödja föreningar som bedriver social verksamhet som stimulerar till en positiv utveckling för medborgarna i Skurups kommun. Kommunens pensionärsföreningar och föreningar med social inriktning får söka detta stöd. Ni finner reglerna för detta stöd via Regler "Stöd till sociala föreningar" samt ansökningsblankett via följande länk: ansökningsblankett.

 

Skurups kommuns olika föreningsstöd

Vill er förening inte söka via kommunens webb finner ni även blanketter under rubriken Blanketter.

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2021-01-13