Föreningsstöd

Skurups kommun anser att föreningarnas sociala insatser, deras engagemang för främst ungdomar, och deras funktion som inspiratörer i folkhälsoarbetet är betydelsefulla för kommunen. Därför vill man på olika sätt, dels genom olika ekonomiska stöd och subventioner av lokalhyror, samt praktiskt, genom att tillhandahålla funktionella anläggningar av olika slag, stödja deras verksamheter.

 

Nytt föreningsstöd antagit 

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt föreningsstöd i enlighet med förslag från M, SkuP och SD. Föreningsstödet träder i kraft 2022-07-01 förutom stödet till byalag som gäller från 2022-01-01. 
 

Ni finner det nya föreningsstödet här.

Föreningsstöd söks numer endast via kommunens E-tjänst

Sommarlovsbidrag

Den 15 maj är sista dagen att ansöka om kommunens nya föreningsstöd "Sommarlovsbidrag". Med detta stöd vill vi uppmuntra föreningar att arrangera gratis aktiviteter under sommaren för barn och ungdomar i åldern 6–15 år.

Tillsammans skapar vi det bästa sommarlovet för våra barn och unga!

Föreningsstöd söks numer endast via kommunens E-tjänst

Utvecklingsstöd

Den 30 april är sista dagen att ansöka om utvecklingsstöd . I detta stöd har föreningar möjlighet att ansöka om utvecklande projekt som planeras att genomföras under sommaren/hösten 2023. Behöver er förening tips eller råd om hur en ansökan ska utformas så kontakta kultur och fritid.

Föreningar söker stödet via webben

Lokalt aktivitetsstöd - Sista ansökningsdag 25 februari

Föreningar kan med start 1 januari ansöka om lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli-31 december. Stödet söks som vanligt via kommunens ApN (aktivitetskort på nätet). Sista ansökningsdag är den 25 februari. 

Lokalt aktivitetsstöd - ApN

Undantag 
Föreningar som genomför kulturaktiviteter såsom föredrag, enklare musikframträdande (ej dans) och teaterspel - med företrädesvis vuxna medlemmar - som söker och får aktivitetsstöd, ska lämna uppgift om genomförd aktivitet med antal deltagande personer verifierad av person som är behörig firmatecknare. Inga personliga uppgifter om deltagarna ska rapporteras. Samt uppvisa kvitton för de omkostnader som uppstått för aktivitetens genomförande. 

Ovanstående redovisning görs via webben "Sök stöd via webben"

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2023-05-16