Föreningsstöd

Skurups kommun anser att föreningarnas sociala insatser, deras engagemang för främst ungdomar, och deras funktion som inspiratörer i folkhälsoarbetet är betydelsefulla för kommunen. Därför vill man på olika sätt, dels genom olika ekonomiska stöd och subventioner av lokalhyror, samt praktiskt, genom att tillhandahålla funktionella anläggningar av olika slag, stödja deras verksamheter.

Föreningar kan söka stöd via följande länk webben

Utvecklingsstöd -  Sista ansökningsdag 30 april

30 april är sista dag att ansöka om utvecklingsstöd eller utvecklingsstöd-kultur. Föreningar har där möjlighet att ansöka om projekt som planeras att genomföras under 2021.
Kommunstyrelsen har nyligen beslutat att tillfälligt vid ansökningsförfarandet 30 april 2021 anta följande tillägg i regelverkens prioriteringsområde: Projekt som fokuserar på att behålla barn och unga i föreningslivet och/eller nyrekrytering av barn och unga. Det innebär att föreningar har möjlighet att söka för stöd för exempelvis sommarlovsaktiviteter som fokuserar på att behålla barn och unga i sin förening och/eller nyrekrytering för denna målgrupp. 

Ansökningar görs via webben.

Läs om vilka områden som kommunen prioriterar:

Stöd till sociala föreningar - Sista ansökningsdag 15 april

15 april är sista dag att ansöka om stöd till sociala föreningar. Syftet med detta stöd är att stödja föreningar som bedriver social verksamhet som stimulerar till en positiv utveckling för medborgarna i Skurups kommun. Kommunens pensionärsföreningar och föreningar med social inriktning får söka detta stöd. Ni finner reglerna för detta stöd via Regler "Stöd till sociala föreningar" samt ansökningsblankett via följande länk: ansökningsblankett.

Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19 -  Sista ansökningsdag 15 september

Det ideella föreningslivet är ett viktigt inslag för att kunna bedriva ett fungerande samhälle. Skurups kommun arbetar utifrån att kunna ge kommunens invånare möjlighet att skapa en meningsfull fritid, kunna utöva idrott och ta del av kultur i kommunen, främst för barn och unga. Ett fungerande föreningsliv är en nyckelfaktor i detta mål. Därav har Skurups kommun även under 2021 initierat ett extra stöd till föreningslivet för att kompensera en del av föreningarnas intäktsbortfall med anledning utav Covid-19. Läs mer om stödets regelverk via Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19

Stödet söks digitalt via webben

Skurups kommuns olika föreningsstöd

Vill er förening inte söka via kommunens webb finner ni även blanketter under rubriken Blanketter.

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2021-03-29