Aktuellt

Extra föreningssatsningar med anledning av Covid-19

Med anledning av att pandemin fortsatt drabba samhället i stort och således även föreningslivet har kommunen beslutat att nya satsningar behöver göras under 2021. Detta görs för att säkerställa att föreningslivet i Skurups kommun kan fortsätta att erbjuda ett aktivt och blomstrande föreningsliv för kommunens invånare, speciellt för barn och unga.

Följande extra satsningar på föreningslivet kommer att göras under 2021:

  • Införa ett provisoriskt stöd till föreningslivet med anledning utav Covid-19 under 2021. "Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19" - Sista ansökningsdatum 15 september.
  • För föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd för våren och/eller höstens aktiviteter 2021 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för våren respektive hösten 2019.
  • Att tillfälligt vid ansökningsförfarandet 30 april 2021 i de befintliga stöden ”Utvecklingsstöd” och ”Utvecklingsstöd-kultur”, anta följande tillägg i regelverkens prioriteringsområde: Projekt som fokuserar på att behålla barn och unga i föreningslivet och/eller nyrekrytering av barn och unga. Exempelvis kan föreningar söka stöd för att skapa sommarlovsaktiviteter som fokuserar på att behålla barn och unga i föreningslivet eller nyrekrytering för denna målgrupp. Sök stödet digitalt senast den 30 april


 

 

 

 

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2021-03-31