Info till föreningslivet angående Corona-situationen

Här samlar vi information till föreningslivet angående coronaviruset. 

Kommunen öppnar upp idrottshallar och uthyrningsbara lokaler för föreningslivet, oavsett ålder 2 maj (2021-05-02).

Smittskydd Skåne har uppdaterat infon på 1177.se 5 februari: Skärpta nationella råd för att minska smittspridningen - 1177 Vårdguiden där de inte längre avråder från inomhusträning. Det innebär att vi med start på måndag 3 maj tillåter föreningar att bedriva inomhusaktiviteter oavsett ålder.

För privat personer är inomhusanläggningarna/lokalerna fortsatt stängda. Det innebär att dessa bokningar plockas bort fram till sommaren.

Omklädningsrummen vid sportanläggningarna får inte användas för omklädning och dusch. Däremot kan man använda toaletterna i omklädningsrummen. 

Läs mer om maxantal personer i kommunens idrottsanläggningar via följande länk: www.skurup.se/36754.

Föreningslivet har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och idrottsförbundens riktlinjer.

Avbokning av tider ska mejlas till kulturfritid@skurup.se. Förvaltningen tar inte ut någon avgift för sen avbokning under förutsättning av avbokningen sker innan bokningen påbörjats.

 

Kommunen öppnar upp idrottshallar och uthyrningsbara lokaler för barn o unga födda 2002 eller senare (2021-02-08).

Skurups kommun följer Regeringens uppdaterade restriktioner om att nu även tillåta fritidsaktiviteter för gymnasieungdomar (inomhus). Det innebär att från och med måndagen den 8 februari får föreningar genomföra aktiviteter i kommunala inomhusanläggningar för födda 2002 eller senare. Beslutet gäller till och med den 21 februari eller tills något annat meddelas.  Utomhusanläggningar är öppna likt tidigare oavsett ålder.

I övrigt är inomhusanläggningarna är fortsatt stängda för allmänheten och föreningarnas verksamhet för vuxna och ungdomar födda tidigare 2002. Det innebär att dessa bokningar plockas bort fram till den 21 februari.

Omklädningsrummen vid sportanläggningarna får inte användas för omklädning och dusch. Däremot kan man använda toaletterna i omklädningsrummen. 

Läs mer om maxantal personer i kommunens idrottsanläggningar

Föreningslivet har ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och idrottsförbundens riktlinjer. Det är möjligt för föreningar att boka träningstider i kommunens inomhusanläggningar för barn och unga födda 2002 eller senare. Matcher/cuper är ej tillåtna.

Avbokning av tider ska mejlas till kulturfritid@skurup.se. Förvaltningen tar inte ut någon avgift för sen avbokning under förutsättning av avbokningen sker innan bokningen påbörjats

 

Kommunen öppnar upp idrottshallar och uthyrningsbara lokaler för barn födda 2005 eller senare (2021-01-21).

Med anledning av Regeringens uppdaterade restriktioner kommer Skurups kommun med start måndag 25 januari, öppna upp kommunala inomhusanläggningar till föreningsverksamhet som bedrivs för barn födda 2005 eller senare. Detta gäller fram till den 7 februari och gäller kommunens samtliga uthyrningsbara lokaler. Kommunens utomhusanläggningar är öppna för alla åldrar likt tidigare.

Omklädningsrummen vid sportanläggningarna får inte användas för omklädning och dusch. Däremot kan man använda toaletterna i omklädningsrummen.  

Läs mer om maxantal personer i kommunens idrottsanläggningar

Enligt Folkhälsomyndigheten ska idrotts- och fritidsaktiviteter bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det innebär att:

  • hålla avstånd till varandra,
  • inte dela utrustning med varandra,
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  • undvika gemensamma omklädningsrum,
  • resa till och från aktiviteten individuellt, och
  • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Viktigt att föreningar inkommer med besked om ni tänker använda era sedan tidigare bokade tider (säsongsbokningar) som avser barn födda 2005 eller senare. Detta görs via mail till kulturfritid@skurup.se. Övriga tider kommer att strykas fram till 7 februari (gäller för bokningar som avser kommunens inomhusanläggningar). 

Kommunen stänger ner idrottshallar och uthyrningsbara lokaler (2020-12-21).

På regeringens inrådan stängs kommunens idrottshallar, gymnastikhallar och övriga uthyrningsbara lokaler i kommunen för att minska smittspridningen av covid-19.

Regeringen har den 18 december infört nya och skärpta restriktioner för att minska smittspridningen i Sverige. All verksamhet som drivs av statliga myndigheter, regioner och kommuner och som inte är nödvändig bör omedelbart stängas ner fram till den 24 januari.

Detta innebär:

  • Samtliga inomhusanläggningar och uthyrningsbara lokaler är stängda till och med den 24 januari 2021, med start 21 december.
  • Alla befintliga bokningar kommer att strykas utifrån ovanstående information och nämnda datum.
  • Kommunens utomhusanläggningar är fortfarande öppna.

Kommunen inför ett extra föreningsstöd

Det ideella föreningslivet är ett viktigt inslag för att kunna bedriva ett fungerande samhälle. Skurups kommun arbetar utifrån att kunna ge kommunens invånare möjlighet att skapa en meningsfull fritid, kunna utöva idrott och ta del av kultur i kommunen, främst för barn och unga. Ett fungerande föreningsliv är en nyckelfaktor i detta mål. Därav har Skurups kommun initierat ett extra stöd till föreningslivet under 2020 för att kompensera en del av föreningarnas intäktsbortfall med anledning utav Covid-19.

Föreningsstöd - Extra föreningsstöd
För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset så har kommunstyrelsen beslutat att föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under hösten 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för hösten 2019, alltså likt det gjordes i våras.

Utöver det har kommunstyrelsen beslutat att införa ett provisoriskt stöd till föreningslivet med anledning utav Covid-19 under 2020. Ni finner mer info om detta stöd via Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19

Från och med måndag (30/11) kan ni söka detta stöd via Sök föreningsstöd

Sista ansökningsdag är den 20 december. Handläggning och besked innan januari slut.
 
Idrottsanläggningar
Utgångspunkten från Skurups kommun är följande gällande kommunala lokaler och idrottsanläggningar:

Kommunen stänger inga lokaler, idrottshallar eller idrottsanläggningar utan dessa kan användas utifrån tilldelade/bokade säsongsbokningar. Dock har förvaltningen beslutat att inte godkänna nya bokningar (oavsett när de är) av idrottsanläggningar med anledning av Region Skånes och Folkhälsomyndighetens skärpta lokala restriktioner.
Detta beslut gäller fram till 10 januari 2021. Beslutet kan förlängas om restriktionerna kvarstår.

De nya skärpta reglerna innebär konkret:

Verksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras ꟷ Gäller träning, matcher och tävling ꟷ Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har utövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt

• Verksamhet för personer födda 2005 eller senare ꟷ Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks, ꟷ idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, och ꟷ idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

Det innebär att föreningar som bedriver aktiviteter i kommunens lokaler/anläggningar ska boka av matcher och träningar (om det inte gäller träningar för födda 2005 eller senare). Detta görs enklast via mail till kulturfritid@skurup.se.

Årsmöten
Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag. I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller att flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Att årsmöten skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos Skurups kommun.

Träna utomhus
Folkhälsomyndigheten rekommenderar utomhusaktiviteter. Behöver er förening tränings- eller aktivitetsyta utomhus så hör av er till kommunen. 

Råd till föreningar
Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att träningsaktiviteter, framför allt för barn och unga, fortsätter att bedrivas.
Folkhälsomyndigheten rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Folkhälsomyndigheten har kommit med en vägledning för mindre evenemang. Ta gärna stöd i detta. 
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster

Riksidrottsförbundet har en del information om hur idrottsföreningar kan agera med anledning av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott

Många föreningar

I Skurups kommun finns ca 100 ideella föreningar inregistrerade i kommunens föreningsregister. I föreningsregistret finner ni alla registrerade föreningar. Här finns kontaktuppgifter, hemsida och en kort presentation av respektive förening.

Ni finner föreningsregistret via följande sida föreningsregister.

Boka anläggning

Vill er förening boka någon av kommunens anläggningar gör ni detta via kommunens bokningssida som ni finner på följande sida bokningssida.

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2021-05-11