Info till föreningslivet angående Corona-situationen

Här samlar vi information till föreningslivet angående coronaviruset. 

Det ideella föreningslivet är ett viktigt inslag för att kunna bedriva ett fungerande samhälle. Skurups kommun arbetar utifrån att kunna ge kommunens invånare möjlighet att skapa en meningsfull fritid, kunna utöva idrott och ta del av kultur i kommunen, främst för barn och unga. Ett fungerande föreningsliv är en nyckelfaktor i detta mål. Därav har Skurups kommun initierat ett extra stöd till föreningslivet under 2020 för att kompensera en del av föreningarnas intäktsbortfall med anledning utav Covid-19.

Föreningsstöd - Extra föreningsstöd
För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset så har kommunstyrelsen beslutat att föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under hösten 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för hösten 2019, alltså likt det gjordes i våras.

Utöver det har kommunstyrelsen beslutat att införa ett provisoriskt stöd till föreningslivet med anledning utav Covid-19 under 2020. Ni finner mer info om detta stöd via Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19

Från och med måndag (30/11) kan ni söka detta stöd via Sök föreningsstöd

Sista ansökningsdag är den 20 december. Handläggning och besked innan januari slut.
 
Idrottsanläggningar
Utgångspunkten från Skurups kommun är följande gällande kommunala lokaler och idrottsanläggningar:

Kommunen stänger inga lokaler, idrottshallar eller idrottsanläggningar. Det är föreningen som är arrangör som ansvarar för att de nya skärpta råden och att ordningslagen, om max 8 personer, följs.

De nya skärpta reglerna innebär konkret:

Verksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras ꟷ Gäller träning, matcher och tävling ꟷ Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har utövningen som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt

• Verksamhet för personer födda 2005 eller senare ꟷ Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg ꟷ idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysiskt kontakt undviks, ꟷ idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande, och ꟷ idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.

Det innebär att föreningar som bedriver aktiviteter i kommunens lokaler/anläggningar ska boka av matcher och träningar (om det inte gäller träningar för födda 2005 eller senare). Detta görs enklast via mail till kulturfritid@skurup.se.

Årsmöten
Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag. I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller att flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Att årsmöten skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos Skurups kommun.

Träna utomhus
Folkhälsomyndigheten rekommenderar utomhusaktiviteter. Behöver er förening tränings- eller aktivitetsyta utomhus så hör av er till kommunen. 

Råd till föreningar
Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att träningsaktiviteter, framför allt för barn och unga, fortsätter att bedrivas.
Folkhälsomyndigheten rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Folkhälsomyndigheten har kommit med en vägledning för mindre evenemang. Ta gärna stöd i detta. 
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster

Riksidrottsförbundet har en del information om hur idrottsföreningar kan agera med anledning av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott

Många föreningar

I Skurups kommun finns ca 100 ideella föreningar inregistrerade i kommunens föreningsregister. I föreningsregistret finner ni alla registrerade föreningar. Här finns kontaktuppgifter, hemsida och en kort presentation av respektive förening.

Ni finner föreningsregistret via följande sida föreningsregister.

Boka anläggning

Vill er förening boka någon av kommunens anläggningar gör ni detta via kommunens bokningssida som ni finner på följande sida bokningssida.

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2020-11-30