Föreningar

Info till föreningslivet angående Corona-situationen

Här samlar vi information till föreningslivet angående coronaviruset. 

Föreningsenkät
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en ny kartläggning (detta kommer göras via en enkätundersökning likt den som gjordes i april) när föreningslivet har återgått till ordinarie verksamhet. Detta för att få en överblick över hur Corona-pandemin totalt sätt påverkat föreningslivet i kommunen. Mer information gällande den nya enkäten kommer.

Idrottsanläggningar
Skurups kommun stänger i dagsläget inte några anläggningar utan ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas. Föreningar och organisationer bestämmer själva huruvida de ska ställa in sin verksamhet eller ej. 

Årsmöten
Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag. I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller att flytta fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Att årsmöten skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos Skurups kommun.

Träna utomhus
Folkhälsomyndigheten rekommenderar utomhusaktiviteter. Behöver er förening tränings- eller aktivitetsyta utomhus så hör av er till kommunen. 

Föreningsstöd
För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset så har kommunstyrelsen beslutat att föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd under våren 2020 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för våren 2019.

Råd till föreningar
Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att träningsaktiviteter, framför allt för barn och unga, fortsätter att bedrivas.
Folkhälsomyndigheten rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar

Folkhälsomyndigheten har kommit med en vägledning för mindre evenemang. Ta gärna stöd i detta. 
Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster

Riksidrottsförbundet har en del information om hur idrottsföreningar kan agera med anledning av coronaviruset.
Riksidrottsförbundet: Vanliga frågor och om coronavirus och idrott

 

 

 

Många föreningar

I Skurups kommun finns ca 100 ideella föreningar inregistrerade i kommunens föreningsregister. I föreningsregistret finner ni alla registrerade föreningar. Här finns kontaktuppgifter, hemsida och en kort presentation av respektive förening.

Ni finner föreningsregistret via följande sida föreningsregister.

Boka anläggning

Vill er förening boka någon av kommunens anläggningar gör ni detta via kommunens bokningssida som ni finner på följande sida bokningssida.

 

 

Remiss - Förslag på nytt föreningsstöd

Serviceförvaltningen har arbetat fram förslag till nya riktlinjer och bidrag/stöd till föreningslivet i kommunen. Föreningarna har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

Remissvar ska vara inkommen senast den 15 februari 2019.

Remissvaren skickas till kulturfritid@skurup.se eller lämnas till kommunhuset. Märk remissvaret med ”Remissvar  - Föreningsstöd”.

Remissen skickas ut till föreningar och politiska grupper i Skurups kommun.

Handlingarna som är utskickade via mail är följande:

Vid frågor kontakta fritidsstrateg Filip Persson filip.persson@skurup.se / 0411-53 60 06.

 

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2020-05-29

Länkar

Sök föreningsstöd

Här kan föreningar söka kommunens stöd/bidrag via webben

Fritidsplan

Kommunfullmäktige 2014-03-24

Boka idrottsanläggning

Boka lokal och anläggning

Bokningsförfrågan. Din bokning blir giltig efter ni fått bekräftelse.

Blanketter

Kulturpristagare

Förslag

Kulturstipendium

Ansökan

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?