Förälder med barn sittandes i famnen, fönster och grå vägg i bakgrunden.

Föräldrautbildningar/föreläsning

Vill du utvecklas i ditt föräldraskap? Skurups kommun anordnar utbildningar/föreläsning så att vi tillsammans kan utvecklas än mer i vårt föräldraskap, kostnadsfritt.

 

Biff - Barn i Föräldrars Fokus

Biff är en föräldrautbildning för dig som inte lever med den andre föräldern och som vill ge ditt barn goda förutsättningar att hantera en separation. Om föräldrar är i konflikt och inte kan samarbeta är det barnen som hamnar i kläm och det vill vi genom BIFF undvika. Fokus under utbildningen ligger därför på att det ska bli så bra som möjligt för det gemensamma barnen/barnet. 

Det finns inget krav på att båda föräldrarna ska delta och separerade föräldrar går alltid i olika grupper.

Utbildningen består av tre tillfällen och är kostnadsfri. Vi träffas på Lilla Västergatan 2, Skurup. 

Tisdag 10/10 kl 17.30-19.30

Tisdag 24/10 kl 17.30-19.30

Tisdag 7/11 kl 17.30-19.30

För frågor och anmälan: 

Anna Johansson, 070-541 25 54 eller anna.johansson@skurup.se

Viktoria Jonsson, 070-541 13 50 eller viktoria.jonsson@skurup.se

 

Föräldrautbildning, tonåringar 13-18 år

Att vara tonårsförälder kan vara både roligt och svårt. Ditt barn utvecklas och är på väg mot vuxenlivet och det är inte alltid vi föräldrar hänger med i svängarna. Man kan känna sig både maktlös och frustrerad. Därför har vi på öppenvården startat en föräldrautbildning för föräldrar till tonåringar där vi tillsammans kan diskutera och utvecklas i föräldraskapet. Under utbildningens fem tillfällen kommer ni få ta del av nya perspektiv och tankesätt om hur man kan utveckla sitt föräldraskap och stärkas i sin föräldraroll.

Utbildningen är kostnadsfri och hålls på Västergatan 44, Skurup: 

Måndag 6/11 17.30-19.30

Måndag 13/11 17.30-19.30

Måndag 20/11 17.30-19.30

Måndag 27/11 17.30-19.30

Måndag 4/12 17.30-19.30 

För frågor och anmälan: 

tina.berggren@skurup.se   

 

Föräldrautbildning för dig med upplevd psykisk ohälsa

Att vara förälder och ha en psykisk ohälsa kan vara en extra utmaning. Målet med utbildningen är att du ska bli tryggare i din föräldraroll.

Det kommer finnas möjlighet att diskutera och reflektera kring vad det innebär att vara förälder. Under utbildningen kommer ni få ta del av nya perspektiv och tankesätt om hur man kan utveckla sitt föräldraskap och stärkas i sin föräldraroll.

Utbildningen är kostnadsfri och hålls på Kyrkogatan 31, Skurup.

Måndag 9/10 kl 17.00-19.00 

Måndag 16/10 kl 17.00-19.00

Måndag 23/10 kl 17.00-19.00

Måndag 30/10 kl 17.00-19.00

För frågor och anmälan: 

annika.d.nilsson@skurup.se   

 

Föräldrautbildning, barn 7-12 år

Föräldraskapet innebär mycket glädje men kan också innebära en del frustration och maktlöshet. Vi tror på ett forum där föräldrar kan mötas och tillsammans med oss kursledare prata om det livslånga föräldraskapet. Kursen är på fem tillfällen. Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska känna dig tryggare i din föräldraroll.   

Utbildningen är kostnadsfri och hålls på Västergatan 44, Skurup

Onsdagen 8/11 kl 17.30-19.30

Onsdagen 15/11 kl 17.30-19.30

Onsdagen 22/11 kl 17.30-19.30

Onsdagen 29/11 kl 17.30-19.30

Onsdagen 6/12 kl 17.30-19.30

För frågor och anmälan:

asa.wolf@skurup.se

 

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn mellan 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta barnets grundläggande behov.  Kursen består av 4 tillfällen.

Ny utbildning startar våren 2024. 

För frågor och intresseanmälan:

eva-lotta.persson@skurup.se

 

Föräldraskap i Sverige – Föräldraträffar för dig som är född i ett annat land

Föräldraskap i Sverige är fem samhällsorienterande gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd med barn i åldern 0–18 år.

Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Vi använder material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av era samtal och frågor. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning.

Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare.

Träff 1 – Familj i nytt land
Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats. Om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård
Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring
Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Vill du veta mer? 

Kontakta: Maria Hansen socialpedagog
Centrala elevhälsan, Skurups kommun
 


Sidansvarig: Jonna Östensson
Sidan uppdaterad 2023-09-04