Äldre man som cyklar

Folkhälsa

Hälsa berör individen medan folkhälsa är hälsan och förutsättningarna till hälsa för hela befolkningen. Det finns ett flertal faktorer som påverkar hälsan, dessa kallas för hälsans sociala determinanter och folkhälsa handlar både om livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.

Tillgänglighet påverkar

Folkhälsan påverkas bland annat av hur tillgänglighetsanpassat samhällslivet är, skolans utjämnande effekt samt människors socioekonomiska grupptillhörighet, sociala delaktighet och inflytande i samhället, sömnvanor, arbetsmiljö, stillasittande, upplevda trygghet, alkohol-, tobaks- och drogvanor samt förmåga att hantera stress.   

Lika villkor

Folkhälsa tar hänsyn till befolkningens nivå av hälsa och hur hälsan är fördelad i samhället. Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Detta mål med tillhörande elva målområden är en kompassriktning för det kommunala folkhälsoarbetet.

Folkhälsans elva nationella målområden:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomisk och social trygghet
 3. Trygga och goda uppväxtvillkor
 4. Ökad hälsa i arbetslivet
 5. Sunda och säkra miljöer och produkter
 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Gott skydd mot smittspridning
 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 9. Ökad fysisk aktivitet
 10. Goda matvanor och säkra livsmedel
 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
Söktext  
Sortera på  

Sökresultat

Inga träffar!
Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2018-04-05

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?