Folkhälsa

Vad är det som påverkar hur människor mår? I folkhälsoarbetet tittar vi på Skurupsbornas förutsättningar att leva hälsosamma liv med god livskvalité. Under länktips kan du läsa mer om hur Skurupsborna mår.

Vad påverkar hälsan?

Det finns många faktorer som påverkar hälsan, dessa kallas för "hälsans sociala determinanter" och folkhälsan i Skurups kommun beror på vilka livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor människor har. 

Om du har en god hälsa hela livet beror exempelvis på faktorer som:

 • Goda förutsättningar tidigt i livet
 • Utbildningsnivå 
 • Inkomstmöjligheter 
 • Levnadsvanor som exempelvis sömn- och matvanor 
 • Upplevelse av inflytande och delaktighet i samhället 
 • Tillgång till god och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vill du få tips för en sundare livsstil?

Då ska du inte missa webbkurserna som skapats av professor Hellénius vid Karolinska Institutet. Sundkurs presenterar forskning och vardagliga råd på ett sätt som motiverar människor till en hälsosammare livsstil. Här kan du enkelt se livsstilskurser om mat, fysisk aktivitet, sömn och stress. 

 

En god och jämlik hälsa i samhället

Folkhälsa tar hänsyn till befolkningens nivå av hälsa och hur hälsan är fördelad i samhället. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är: 

"att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation".

Målet innebär att organisationer som påverkar folkhälsan också ska beakta vilka effekterna organisationen har på befolkningens hälsa.

Se filmen om Sveriges praktiska folkhälsoarbete

 

Åtta nationella folkhälsopolitiska målområden

Dessa 8 målområdena förtydligar vad som ger störst effekt i folkhälsoarbetet. 

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2021-09-13