Äpplen som ligger på en bänk

Folkhälsa

Hälsa berör individen medan folkhälsa är hälsan och förutsättningarna till hälsa för hela befolkningen. Det finns ett flertal faktorer som påverkar hälsan, dessa kallas för hälsans sociala determinanter och folkhälsa handlar både om livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.

Folkhälsan påverkas bland annat av hur tillgänglighetsanpassat samhällslivet är, skolans utjämnande effekt samt människors socioekonomiska grupptillhörighet, sociala delaktighet och inflytande i samhället, sömnvanor, arbetsmiljö, stillasittande, upplevda trygghet, alkohol-, tobaks- och drogvanor samt förmåga att hantera stress.

Folkhälsa tar hänsyn till befolkningens nivå av hälsa och hur hälsan är fördelad i samhället. Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Detta mål med tillhörande elva målområden är en kompassriktning för det kommunala folkhälsoarbetet.

Folkhälsans elva nationella målområden:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomisk och social trygghet
 3. Trygga och goda uppväxtvillkor
 4. Ökad hälsa i arbetslivet
 5. Sunda och säkra miljöer och produkter
 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Gott skydd mot smittspridning
 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 9. Ökad fysisk aktivitet
 10. Goda matvanor och säkra livsmedel
 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
Söktext  
Sortera på  

Sökresultat

Inga träffar!
Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2017-10-03

Nyheter

Välkommen till Passion för ett liv med psykisk hälsa 9/10 #Skaneveckan

14.00-14.15  Välkomsttal

14.15-15.00  Finn passion för livet och dina livsdrömmar

14.30-15.00 Yoga

15.00-15.15  Mingel med musikunderhållning och utställare

15.15-16.00  Hur ökar vi tryggheten i den digitala världen? Fryshuset

16.00-16.15  Mingel med musikunderhållning och utställare

16.00-16.45  Yoga

16.15-16.45  Första hjälpen till psykisk hälsa och var finns stödet till psykisk hälsa?

17.00-17.15  Mingel med musikunderhållning och utställare

17.00-17.45  ”Adore yourself” - mental träning. Arijola Delija delar med sig av sin egen resa från psykisk ohälsa till att gilla sig själv. Hon ger inspiration och tips kring hur vi alla kan få ett stärkt psykiskt välmående!

17.45-18.00  Avslutning

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?