Fettavskiljare, slam och latrin

Fettavskiljare, slam från enskilda avlopp och latrin räknas som hushållsavfall. Kommunen har därför skyldighet att tillhandahålla en transport av detta avfall.

Fettavskiljare

Vem måste ha en fettavskiljare?
Alla fastigheter som producerar fett (restauranger, storkök etcetera) måste ha en fettavskiljare då fettet kan skada den allmänna va-anläggningen om det släpps ut i avloppet. Mer om detta finns i lokala allmänna bestämmelserna om vatten och avlopp samt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

Tömning minst en gång per år
En fettavskiljare måste tömmas minst en gång per år eller så ofta som det behövs.

Slam från enskilda avlopp

Alla hushåll har inte kommunalt avlopp. På landsbygden är det vanligt att man själv måste ordna en lösning för sina avloppsbehov och det kallar man för enskilt avlopp.

Anmälan krävs 
Om du ska anlägga eller bygga om ett enskilda avlopp måste du anmäla det till den lokala tillsynsmyndigheten för att få anläggningen godkänd, se mer information under länkar.

Tömning minst en gång per år
Oavsett vilken enskild avloppslösning man väljer måste man tömma den en gång per år eller oftare om det behövs.

Latrin

Det finns ett fåtal som fortfarande använder sig av latrinkärl. Latrintömning är ett arbetsmiljöproblem och anläggningar som vill ta emot latrin försvinner. Därför försöker kommunen långsiktigt att fasa ut denna metod.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2020-02-21