Färdtjänst och riksfärdtjänst

Kommunfullmäktige i Skurups kommun har beslutat att teckna nytt avtal med Region Skåne gällande färdtjänst och riksfärdtjänst som börjar gälla den 1 januari 2015. Mer information hittar du under länken "Färdtjänst/riksfärdtjänst, avtal med Region Skåne".

 

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst 

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skurups kommun. Genom att samla all kollektivtrafik hos en och samma huvudman skapas bättre service och ökade resmöjligheter, både för dig som är färdtjänstresenär och för dig som reser med allmän kollektivtrafik d v s bussar och tåg.

Skånetrafikens färdtjänstområde omfattar hela Skåne samt resor till och från angränsande kommuner. För resor utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Viktig att veta

  • Du ansöker om färdtjänst hos Skånetrafiken
  • Du beställer din färdtjänstresa på telefonnummer 0771-77 44 11
  • Du anmäler försenad bil på telefonnummer 0771-77 44 22
  • Synpunkter/klagomål lämnas till kundtjänst telefonnummer
    0771-77 44 33 eller e-post: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

-----

2020-06-26

Nu kan du ansöka om färdtjänst digitalt

Nu kan du ansöka om färdtjänst digitalt via 1177.se. Du ansöker enkelt och tryggt genom att logga in med ditt e-legitimation.

För att kunna ansöka via 1177.se behöver du ha fyllt 18 år och ha tillgång till e-legitimation. När ansökan kommit in till oss på Skånetrafiken hanterar och handlägger vi den i turordning. Vår förhoppning är att den digitala ansökan ska vara enkel, trygg och underlätta ansökningsprocessen. 

Läs mer om tjänsten här.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Serviceresors kundtjänst 0771-77 44 33 eller mejla kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

----

 

Sidan uppdaterad 2022-11-09