Individ- och familjeomsorg

Vi på Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd till barn, ungdomar och deras familjer, rådgivning och annat stöd till missbrukare och försörjningsstöd. Vissa insatser till psykiskt funktionshindrade samt biståndshandläggning - äldreomsorg.

Välkommen att kontakta oss!

Frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta vår kunniga personal som kan hjälpa dig när du ringer. 

Kontakta oss också om du vill:

  • ansöka om stöd eller behandling,
  • anmäla att ett barn far illa och behöver skydd,
  • få råd och hjälp i frågor som gäller vårdnad, umgänge och boende.

Våra telefontider är:

 Enhet  Telefontider
 Biståndshandläggare  08.30-09.30 (ej onsdagar)
 Familjerätt  13.00-15.00 (enbart tisdagar)
 Försörjningsstöd, nya ärenden  08.30-09.30
 Försörjningsstöd, pågående ärenden  08.30-09.30
 LSS  09.00-15.00
 Mottaget barn o vuxna, ansökningar och   anmälningar  10.00-12.00                                      (13.00-14.00 tisdagar)
 Råd & Stöd, Resurscentrum  08.00-16.30


Läs mer här om hur Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg hanterar dina personuppgifter vid försörjningsstöd.
Läs mer här om hur Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg hanterar dina personuppgifter vid myndighetsutövning. 

Fyra personer flyttar kartonger, trappsteg, husfasad i tegel och container i bakgrunden. Molnig himmel.
Individ- och familjeomsorg flyttar in på Västergatan 44, maj 2021.
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2023-09-06