Fältsekreterare - Vi finns där du finns!

Har du något du funderar över, behöver du någon att prata med? Kontakta oss, vi finns där du finns! På skolorna, fritidsgårdarna och på byn. Vi arbetar både dag- och kvällstid. Kontakten är helt kostnadsfri för dig.

 

Vi finns till för dig som: 

  • Är ung i Skurups kommun. 
  • Behöver en vuxen att prata med.
  • Är förälder och behöver stöd i ungdomsfrågor.
  • Är vän, anhörig eller annan vuxen som har funderingar, tankar eller oro för någon ungdom i sin närhet. 

Vid all kontakt kan du prata om det som upptar dina tankar. Detta sker under sekretess men med anmälningsskyldighet om det finns misstanke om att barn far illa. 

 

Öppen Arena

Under hösten kan du träffa oss uppe på Skurups Sparbank Arena i samband med Öppen Arena. 

  • Fredag 9/12 kl 16-22 

Läs mer här!

Fritid

 

Drogvaneundersökningen 2022

För 7:e året i rad genomförde kommunens högstadieskolor årets drogvaneundersökning i v34, ett par dagar in på det nya läsåret. Delar av resultatet presenteras av fältsekreterarna på föräldramöten under hösten. Nedan följer en kort redogörelse över ett par siffror från årets undersökning.  

Alkohol 

22,6% av årets högstadieelever uppger att de druckit alkohol någon gång. 

14,3% av årets årskurs 7:or uppger att de druckit alkohol någon gång. 

25,6% av årets årskurs 8:or uppger att de druckit alkohol någon gång. 

26% av årets årskurs 9:or uppger att de druckit alkohol någon gång. 

 

Vanligaste sätten att få tag på alkohol

21,1% av de alkoholdrickande ungdomarna på högstadiet uppger att de blir bjudna på alkohol av sina föräldrar. 

20,2% uppger att de tar alkohol hemma utan lov. 

19,3% uppger att de får alkohol från kamrater eller kamraters syskon. 

 

Tobak

4% av årets högstadieelver uppger att de röker tobak. 

Andelen är något högre hos flickor 5,1% än hos pojkar 1,3%. 

 

E-cigaretter / Vapes

27,8% av årets högstadieelever uppger att de använt E-cigaretter/vapes. Vilket är en ökning med drygt 12% från 2021 då siffran var 15,3%. 

 

Vill du veta mer? 

Välkommen att kontakta fältsekreterare:

Jonna Östensson, 0411-53 60 83

Sidansvarig: Jonna Östensson
Sidan uppdaterad 2022-12-06