Fakta om näringslivet

Skurups kommun är en del av Malmö-Lundregionens näringsliv och arbetsmarknad. De goda kommunikationerna innebär att näringslivet i kommunen kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens, från ett stort geografiskt område, samtidigt som Skurups kommuns invånare har tillgång till hela regionens arbetsmarknad och utbud.

Mångskiftande företag

Skurups kommun har ett mångskiftande företagande med företag inom de flesta näringar. Totalt finns det ca 1900 registrerade företag i kommunen. Majoriteten av dessa är fåmansföretag och några företag har över 100 anställda. Skurups kommun har företag inom allt från lantbruk, verkstad, logistik, bygg och turism till IT. Denna mångfald är positiv då den gör Skurups kommun mindre sårbar i konjunkturförändringarna. Skurups kommun har procentuellt fler invånare som är företagare än Skåne och Sverige i övrigt.

Skurups kommun vill stimulera till ett gott företagsklimat, ökad inflyttning, hög boendekvalitet, fler arbetstillfällen, attraktiva besöksanläggningar och goda förutsättningar för natur- och kulturturism. Näringslivet har en mångfald av behov för att kunna utvecklas.

Skurups Handelsplats

Skurups Handelsplats är ett handelsområde med totalt ca 20 000 kvm handelsyta innehållande ca ett 25-tal butiker, restauranger och serviceaktörer. Handelsplatsen kompletterar befintlig handel och bidrar till att fler kan handla på hemmaplan samt även locka kunder från ett större upptagningsområde att handla i Skurup.

Upp mot 1,5 miljon årliga besökare beräknas fullt utbyggt från 2022 och framåt!

Sidansvarig: Sahand Kousha
Sidan uppdaterad 2021-09-20