Fakta om näringslivet

Skurups kommun är en del av Malmö-Lundregionens näringsliv och arbetsmarknad. De goda kommunikationerna innebär att näringslivet i kommunen kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens, från ett stort geografiskt område, samtidigt som Skurups kommuns invånare har tillgång till hela regionens arbetsmarknad och utbud.

Mångskiftande företag

Skurups kommun har ett mångskiftande företagande med företag inom de flesta näringar. Totalt finns det ca 1900 registrerade företag i kommunen. Majoriteten av dessa är fåmansföretag och några företag har över 100 anställda. Skurups kommun har företag inom allt från lantbruk, verkstad, logistik, bygg och turism till IT. Denna mångfald är positiv då den gör Skurups kommun mindre sårbar i konjunkturförändringarna. Skurups kommun har procentuellt fler invånare som är företagare än Skåne och Sverige i övrigt.

Skurups kommun vill stimulera till ett gott företagsklimat, ökad inflyttning, hög boendekvalitet, fler arbetstillfällen, attraktiva besöksanläggningar och goda förutsättningar för natur- och kulturturism. Näringslivet har en mångfald av behov för att kunna utvecklas.

En grön pil på ett stapeldiagram stapel, personer i bakgrunden, champagneglas.
Skurups kommun skördar framgång och ökar i årets näringslivsranking. Bild från näringslivsfesten 2022 på Mossbylunds hotell.

Skurups kommun klättrar 11 platser i årets näringslivsranking

Svenskt näringsliv har idag släppt rankingen på hur företag i Sverige upplever det lokala företagsklimatet. I år hamnade Skurup på plats 23 bland Sveriges 290 kommuner, en klättring från plats 34 och över det skånska genomsnittet. 2016 kom rivstarten för en uppåtgående trend som verkar hålla i sig – Skurup har totalt sedan dess klättrat 195 platser!

I år har 93 företag i Skurups kommun svarat på enkäten och det sammanfattande omdömet är 4,0 av 6 - högre än det någonsin varit och ett bättre resultat än Skånes medel 3,5 och Sverigesnittet på 3,4.

Företagen ger högst omdöme på mobilnät och bredband, allmänhetens attityder till företagande, vägnät, tåg och flygförbindelser.

Länk till Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner: https://www.foretagsklimat.se/skurup

Det går stadigt uppåt för kommunen som vill vara en av Sveriges mest attraktiva att leva, verka och växa i, även om ökningen efter ett par års raketfart inte är lika brant.

Störst förbättring jämfört med tidigare har skett inom bland annat:

  • Informationen ut till företagen har förbättrats
  • Tillgången till medarbetare med relevant kompetens har förbättrats
  • Kommunpolitikers attityd till företagande upplever företagen i kommunen har förbättrats.

Skurups kommuns näringslivansvarige Sahand Kousha förklarar att dessa resultaten kommer av att vi har lyckas närma oss företagen och tillsammans lyckats förstå varandras situation och roller bättre. Sedan är det 1000-tals medarbetare i kommunen som levererar fantastisk service och gott bemötande varje dag. Jag som får hålla ihop detta är otroligt glad och siktar på att vi ska kunna nå ännu högre placeringar framöver!

Finns det något Skurups kommun som organisation behöver bli bättre på och arbeta vidare med för att företagsklimatet ska bli ännu bättre, kan det bli bättre?

- Det finns alltid möjligheter för oss att utvecklas. Ständiga förbättringar är ett förhållningssätt jag och hela organisationen drivs och motiveras utav, säger kommundirektör Marcus Willman.

Vi tar mätningarna på allvar. När vi lyssnar kan vi fånga upp och bygga vidare på det som är bra och arbeta på det som kan bli bättre. Det är då vi fortsätter växa – som organisation och som kommun att bo, verka och växa i, fortsätter kommundirektör Marcus Willman.

 

 

Sidansvarig: Sahand Kousha
Sidan uppdaterad 2022-10-03