Fågelinfluensa

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

Smittläget just nu

Under senhöst/vinter har vi haft 4 utbrott av fågelinfluensa i Skåne. Just nu är det höjd skyddsnivå i princip hela Skurups kommun. Detta med anledning av konstaterad smitta i både Blentarp och södra Skurups kommun. I området gäller nu skyddsnivå 3. Det innebär att alla fåglar ska hållas inomhus. Karta över området hittar du här och här samt jordbruksverkets beslut här. För fåglar inom skydds- samt övervakningsområdet gäller särskilda regler. Dessa regleras i  kapitel 5 och 6 i jordbruksverkets föreskrift K16 (SJVFS 2007:56). Bland annat gäller särskilda regler kring förflyttning av både djur och gödsel.

Mer information samt aktuellt smittläge i hela Sverige hittar du på jordbruksverkets hemsida. 

Regler för fåglar som hålls i sällskap- hobbysyfte

Observera att oavsett skyddsnivå ska dina fåglar alltid ges foder och dricksvatten under skydd så att främst vilda and- och vadarfåglar inte kommer åt det.

  • Skyddsnivå 1: Fåglarna får gå ute
  • Skyddsnivå 2: Fåglarna ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kommer åt det. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Skyddsnivå 3: Fåglarna ska hållas inomhus. Om detta inte går med anledning av att  fåglarna utsätts för onödigt lidande ska fåglarna hållas instängda så att de inte har någon kontakt med andra fåglar eller fjäderfä på andra anläggningar/platser.

Mer information samt vanliga frågor och svar hittar du på jordbruksverkets hemsida.

Regler för fåglar som hålls i kommersiellt syfte

För fåglar som hålls i produktionssyfte eller för utsättning gäller andra, mer ingripande regler. Information om dem hittar ni på jordbruksverkets hemsida, direktlänk finns i listan på denna sida.

Beslutande myndighet

Jordbruksverket fattar beslut om vilken skyddsnivå vi ska ha i Sverige gällande smittsamma sjukdomar som kan påverka våra fåglar. Den vanligaste orsaken till att skyddsnivån ändras är förekomsten av fågelinfluensa i Europa. Från och med 6/11-2020 har vi skyddsnivå 2 i hela Sverige. Utöver detta kan jordbruksverket fatta beslut om att lokalt höja skyddsnivån då utbrott inträffar. Dessa beslut är ofta tillfälliga och upphävs då smittan bedöms vara åtgärdad.

Ökad vaksamhet och rapportering

Just nu är det av stor vikt att vi skyddar tamfåglar från kontakt med vilda fåglar och att vi är extra vaksamma samt att veterinär kontaktas om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. Det är också fortsatt viktigt att fynd av döda vilda fåglar rapporteras till SVA för övervakning av sjukdomen.

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2021-01-15