Fågelinfluensa

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

Restriktionszoner

Vid konstaterade fall av utbrott med fågelinfluensa fattar jordbruksverket beslut om att införa restriktionszoner. Dessa består av en skyddszon om 3km radie kring den smittade besättningen samt en övervakningszon om 10km radie. Jordbruksverket placerar även ut skyltar vid aktuella vägar.

Inom restriktionsområdet runt den aktuella anläggningen gäller utökade restriktioner vilket bland annat innebär att även hobbyfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött. Vissa möjligheter till dispenser finns dock. 

Information om gällande restriktioner hittar du på jordbruksverkets hemsida, se "aktuell information" under länkar. Observera att restriktionszoner kan omfatta Skurups kommun även om ett utbrott ligger i en grannkommun så det är viktigt att alltid titta på kartorna.  

Mer information, vanliga frågor och svar samt aktuellt smittläge i hela Sverige hittar du på jordbruksverkets hemsida

Regler för fåglar i högriskområde

Jordbruksverket beslutar om vilka områden som ska klassas som högriskområde. Samtidigt som de fattar beslut om geografisk begränsning så fattar de även beslut om vilka skyddsåtgärder som ska gälla inom området. Kontrollera därför alltid gällande beslut på jordbruksverkets hemsida för att få reda på vilka regler som gäller just dig. 

Beslutande myndighet

Jordbruksverket fattar beslut om vilken skyddsnivå vi ska ha i Sverige gällande smittsamma sjukdomar som kan påverka våra fåglar. Den vanligaste orsaken till att skyddsnivån ändras är förekomsten av fågelinfluensa i Europa. Från och med 16/11-2022 har vi högriskområde i flera län, inklusive Skåne. Utöver detta kan jordbruksverket fatta beslut om att lokalt höja skyddsnivån då utbrott inträffar. Dessa beslut är ofta tillfälliga och upphävs då smittan bedöms vara åtgärdad.

Nya regler för registrering av fjäderfä

Med anledning av att en EU-förordning träder i kraft ska alla som håller fjäderfä senast den 21 April 2021 ha registrerat sin anläggning (där fåglarna hålls) hos jordbruksverket. Kravet gäller alla som håller fjäderfä även om det är för hobby. Kravet gäller från första fågeln. Registreringen är ett led i att förbättra smittspårningen vid sjukdomsutbrott. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Ökad vaksamhet och rapportering

Just nu är det av stor vikt att vi skyddar tamfåglar från kontakt med vilda fåglar och att vi är extra vaksamma samt att veterinär kontaktas om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. Det är viktigt att rapportera avvikelser till SVA för övervakning av sjukdomen.

Sjuka eller döda vilda fåglar

Det är viktigt att fynd av döda vilda fåglar rapporteras till SVA för övervakning av sjukdomen. Alla som hittar döda vilda fåglar bör rapportera fyndet via ovan länk och om möjligt vara behjälplig med att skicka in fågeln för provtagning. SVA kommer att ta kontakt med er och stå för kostnaderna om provtagning är aktuellt. 

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2022-11-14