Europeiska socialfonden som finansiär

Inkludera & mötas finansieras huvudsakligen av Europeiska socialfonden. Projektet har en budget på 11 miljoner: 9 miljoner från ESF och två miljoner från Skurups kommun (i form av arbetstid).

Fonder

Genom fonder finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Utveckla och ta fram alternativa metoder

Svenska  ESF-rådet arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.

Motverka diskriminering och öka jämställdheten

ESF-rådets arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Rådet arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Rådet har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och -projekt i Sverige.

PUL - Personuppgiftslagen

Ett krav från ESF för att Inkludera & mötas ska få utlovad finansiering från ESF, är att vi i projektet redovisar deltagarnas personuppgifter till Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistiken finns sedan tillgänglig som grund för studier eller till optimering av andra insatser.

Det är viktigt för oss i projektgruppen att projektets deltagare är informerade om detta.

Inkludera & mötas lyder under Personuppgiftslagen, PUL. Detta innebär att vi enligt lag förbinder oss att ej lämna ut eller missbruka insamlade personuppgifter.

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2017-12-01

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?