Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är en benämning på alla typer av avlopp som är utförda där det inte finns möjlighet att ansluta avlopp till det kommunala avloppsvattennätet. Generellt kan man säga att fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskilt avlopp.

Trekammarbrunn

Vid installation av vattentoalett ska slamavskiljning ske i en s.k. slamavskiljare typ trekammarbrunn. Om endast bad-, disk- och tvättvatten (s.k. BDT-vatten) är anslutet till avloppsanläggningen krävs tvåkammarbrunn. Förutom slamavskiljning ska avloppsvattnet genomgå efterföljande rening. Denna kan utgöras av någon form av infiltration eller ett minireningsverk med biologisk och/eller kemisk rening. Att avleda avloppsvatten till äldre s.k. stenkistor är inte längre tillåtet.

Urinseparerande toaletter

Under senare tid har det kommit fram nya avloppssystem som är mer kretsloppsanpassade, t.ex. urinseparerande toaletter, där man tar till vara näringsämnen i urinen för att använda som gödningsmedel. En installation förutsätter dock att det finns areal på egen mark att sprida uppsamlad urin på eller lantbrukare som är intresserade av att sprida humanurin på jordbruksmark.

Att utföra en enskild avloppsanläggning kräver, beroende på typ av anslutning och fastighetens läge, antingen tillstånd eller anmälan till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad. Ansökan om tillstånd att bygga egen avloppsanläggning ska kompletteras med situationsplan och inlämnas till miljöenheten senast 3 veckor före du börjar.

Slamtömning

Slamtömning av enskilt avlopp är kommunens ansvar och det ansvaret är enligt avtal lagt på entreprenören Ragnsells som utför samtliga slamtömningar av enskilda avlopp inom Skurups kommun. Ragnsells utför en slamtömning per år eller oftare på beställning. Den obligatoriska slamtömningen en gång per år sker efter avisering per brev 2-3 veckor innan tömningen. Finns behov av extra slamtömning kan det beställas hos Ragnsells kundtjänst telefon 0771 - 88 88 88 eller e-post kundtjänst.goteborg@Ragnsells.com

Lokala föreskrifter för Skurups kommun

Utöver anmälnings- och tillståndsplikten och övriga bestämmelserna i miljöbalken gäller följande lokala föreskrifter.

2§ Det krävs anmälan till nämnden för att inrätta:

  • förmultningstoalett
  • eltoalett
  • torrtoalett med latrinkompostering
Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2018-07-05

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?