Energideklaration

Sedan 2008 ska hyres- och bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader i Sverige ha genomgått en energideklaration. Byggnadsägaren är ansvarig för att det görs men det är en energiexpert som ska utföra deklarationen. Sedan 2009 ska även alla villor som säljs ha en energideklaration.

Varför energideklarera?

Lagen om energideklaration för byggnader infördes den 1 oktober 2006 (SFS 2006:985). Lagen har sin bakgrund i det miljömål som Sveriges riksdag antog i juni samma år där det sades att energianvändningen skulle minskas med 20 procent från 1995 till 2020 och 50 procent till 2050 räknat från 1995 års nivåer.

Vad ska energideklareras?

I hyres- och bostadsrättshus, lokaler (byggnader upplåtna med nyttjanderätt) och specialbyggnader som simhallar, skolor, sjukhus och vårdcentraler över 1 000 kvadratmeter ska en energiexpert undersöka hur mycket energi som används och ge dig som fastighetsägare förslag på smarta energilösningar. Med smarta menas sådana som är bra för både miljön och din plånbok.

Några av nyckelfrågorna som energideklarationen ska ge svar på är:

  • Hur mycket energi används i huset?
  • Går det att sänka driftskostnaden och samtidigt behålla ett bra inomhusklimat?

Deklarationen ska redovisa fastighetens energiprestanda, det vill säga hur stor energianvändningen är samt referensvärden. Detta för att byggnadsägaren på ett enkelt sätt ska kunna jämföra sin egen byggnad med andra liknande byggnader.

Deklarationerna är giltiga i tio år.

Sedan den 1 januari 2009 ska även nya byggnader energideklareras om bygganmälan sker efter detta datum.
Befintliga villor och småhus ska också energideklareras sedan 1 januari 2009 – men först i samband med försäljning.

Försäljning av enskild bostadsrätt utlöser dock inte någon ny energideklaration.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2023-01-10