Det här gör kommunen för att spara el

 

 

Viss offentlig belysning släcks, trygghetsfrämjande belysning påverkas inte

Kommunens verksamheter påverkas också av höga elpriser och kommunen vidtar energibesparande åtgärder för att minska energianvändningen. Kommunstyrelsen tog på sitt möte 31/10 beslut om vilka åtgärder kommunen ska göra för att minska elanvändningen. 

Ett urval av offentlig belysning kommer att släckas under den tid som kommunens verksamheter genomför energibesparande åtgärder enligt beslut i kommunstyrelsen. Det kommer inte att bli fullständigt nersläckt någonstans, utan åtgärderna går ut på att minska belysningen där man bedömer att det är möjligt.

Belysning som ökar trygghet kommer inte att minskas

I arbetet kommer hänsyn tas till vägkorsningar, busshållplatser och andra platser som kan upplevas otrygga utan belysning. Detta gäller hela kommunen utom Skurups tätort där andra åtgärder vidtas, som tändning senare på kvällen och släckning tidigare på morgonen.

Tyvärr kan vi inte utföra detta utanför tätorten då det är annan styrning av belysningsnätet.

Eon inventerar kommunens gatubelysning för framtida överlämning till kommunen

I samband med att Eon genomför inventering av kommunens gatubelysning för en framtida överlämning till kommunen har det framkommit en del felaktigheter som t ex. placering på privat fastighet som kommer åtgärdas som ett led i kommunens energieffektiviseringsåtgärder.

Arbetet med att släcka viss belysning startar i slutet av november.

Kommunteknik meddelar:

- Att vi gör på olika sätt på olika ställen i kommunen beror på att vi har en hel del olika styrsystem, något som är tidsstyrt och en del med skymningsrelä. Vi kommer inte att släcka ner helt någonstans, utan det blir ett urval.

Har du frågor?

Kontakta Kommunteknik: kommunteknik@skurup.se

 

Så sparar kommunen el

För att minska elanvändningen kommande vinter har kommunen identifierat en rad åtgärder:

  • Gatubelysning - perioden som gatubelysningen lyser ska minskas.
  • Undersöka om det finns gatubelysning på landsbygden som kan släckas och i så fall släcka den.
  • Alla kommunala byggnader ska släckas invändigt efter ordinarie arbetstid. 
  • Byggnader som ej används såsom Hallenborgsskolan och Blåklintens förskola ska släckas ned helt.
  • Inomhustemperaturen ska sänkas i lämpliga lokaler (dock ej LSS och Särskilt boende, då dessa verksamheter bedöms olämpliga att sänka temperaturen hos). 
  • Elpumpar för luftning på utjämningsmagasinen/fördröjningsdammarna ska stängas. Man kommer dock att starta pumparna om dammarna riskerar att surna.
  • Adventsljusstakar i verksamhetslokaler ska släckas efter dagens slut, alternativt hålls släckta hela tiden.
  • Varmvattenanvändningen ska minskas genom att exempelvis i större utsträckning diska och tvätta med fulla maskiner.
  • Användningen av torktumlare och torkskåp ska minskas.

På sikt ska energieffektiviseringsarbetet intensifieras ytterligare.

Julbelysningen kommer vi i nuläget inte minska på, denna belysning drar mycket lite energi p g a LED och har ringa betydelse för energiåtgången. 

 

Vad kan kommunen hjälpa dig med?

Budgetrådgivning

Om du är orolig för att inte kunna betala din elräkning i vinter så finns kommunens budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa till att göra en budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar. Det är viktigt att du betalar dina elräkningar och att du betalar dem i tid för att inte riskera att elen kopplas från. Regeringen arbetar med förslag att få utökade möjligheter till avbetalning för dem som inte kan betala sin elräkning.

Om du inte kan betala din elräkning ska du höra av dig till din elleverantör, undersök om det är möjligt att skjuta upp förfallodatumet, om det finns möjlighet till en avbetalningsplan eller dyl. Om du inte betalar din elräkning riskerar du en påminnelse och med den även en kostnad.

 

Vad händer om jag inte betalar min elräkning?

Om du fortsatt inte betalar räkningen kan den gå vidare till ett inkassobolag, och är förenat med ytterligare kostnader för deras hantering att driva in betalning från dig, som läggs till skulden. Om skulden fortsatt inte regleras kan skulden överföras till Kronofogdemyndigheten för vidare hantering.

Under denna process finns det risk att elen kopplas från. I ellagen står det tydligt när ett elbolag får koppla från elen. Ofta är det upprepade uteblivna betalningar för din el som är grunden.

Har du frågor om din hushållsekonomi finns en budget- och skuldrådgivare i kommunen. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa till att se över din hushållsekonomi, tipsa om möjligheter kring kontakter med företag och myndigheter som kan hjälpa dig med din ekonomi. Du kan även få information om regler kring försörjningsstöd.

Här kan du läsa mer https://www.skurup.se/budget-och-skuldradgivning

 

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energi och klimatrådgivare ger kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar el. Just nu är det många som kontaktar vår rådgivning. Vi har därför samlat svaren på de vanligaste frågorna om energianvändning och energikostnader.

https://www.skurup.se/energi-och-klimatradgivning

https://www.skurup.se/spara-el

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-02-02