En knuff i maträtt riktning

Skurups kommun beviljades medel av Naturvårdsverket för klimatinsatsen ”En knuff i maträtt riktning” för 2017-2019. Skol- och utbildningsförvaltningen, måltidsservice och miljöstrategiska enheten i Skurups kommun driver satsningen. Informationsinsatsen startade december 2017 och pågick till december 2019.

 

Vad var syftet med projektet?

Projektets syfte varr att minska de kommunala matinköpens klimatpåverkan med 40 procent till 2020 jämfört med 2016. Satsningen skulle att bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen ”begränsad klimatpåverkan”, "ett rikt odlingslandskap" och en "giftfri miljö".

Det ska vara lätt att göra rätt 

Det ska vara lätt att göra rätt när det kommer till mat, som att minska matsvinnet och öka andelen mat med låg klimatpåverkan. Detta är viktigt både för hälsa och miljö.

Vad innefattade satsningen?

Satsningen kombinerar olika informationsinsatser, som kick-off, teoretiska och praktiska workshops och temalektioner. Informationsinsatserna kommer framförallt att riktas till skol- och måltidspersonalen, vårdnadshavare samt barn och unga och fokusera på att skapa goda förutsättningar för klimatsmarta matvanor och beteenden.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2021-09-02