Skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande hos kommunens
ca 2 200 barn och ungdomar. Hälsobesöken genomförs återkommande under skoltiden enligt socialstyrelsens riktlinjer.

 

Skolhälsovårdens personal

Arbetet utförs av skolsköterskor. Skolläkare erbjuds vid behov. 

Skolsköterska Christina Sundqvist
Prästamosseskolan åk 7-9
måndag-fredag
Tel 0411-536322

christina.sundqvist@skurup.se

Skolsköterska Fredrika Tuvesson
Rutgerskolan
Prästamosseskolan åk 7-9, hemvist Skogen
Tel 0411-536274

fredrika.tuvesson@skurup.se

Skolsköterska Yvonne Munck
Prästamosseskolan åk 4-6
Slimmingeby skola
Tel 0738-560286

yvonne.munck@skurup.se

Skolsköterska Katinka Stridh
Alléskolan
Rydsgårdsskolan
Mobil 0738-560310

katinka.stridh@skurup.se

Skolsköterska Anna Kristensson
Östergårdsskolan 
Mobil 0738-001465

annasara.kristensson@skurup.se

Skolsköterska Helene Bengtsson
Nils Holgersson gymnasiet
Tel 0730-412956

helene.bengtsson@skurup.se

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Ann-Charlott Mårtensson
Mölleskolan, samt Kugghjulets resursskola
Mobil 0411-538205

ann-charlotte.martensson@skurup.se

Skolsköterskor träffas säkrast på överenskommen tid

Skolläkare Richard Selmeus
Varannan onsdag kl 8.30-12.30
 

 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-09-20