Elevhälsa

Elevhälsan i Skurups kommun omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje profession bidrar med sin specifika kompetens och samverkar med övriga professioner inom elevhälsan, inom och utanför skolan.

Det innebär bland annat att elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-07-26