Elevhälsa

Vi arbetar med elevhälsa genom att uppmärksamma elevens psykiska, fysiska och sociala hälsa. Skolhälsovården omfattar hälsobesök, samtal kring sunda levnadsvanor och hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. De som arbetar med elevhälsan är skolsköterskor och skolläkare samt psykolog, specialpedagoger och kuratorer. 

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-08-10