Pusselbitar på ett bord

Ekonomi, försörjningsstöd

Du som bor och vistas i Skurups kommun och av olika anledningar inte ser någon annan möjlighet att klara din egen eller familjens försörjning kan vända dig till socialtjänsten för ansökan om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett sista alternativ vid tillfälliga eller långvariga ekonomiska problem när alla andra medel har prövats. Realiserbara tillgångar (bankmedel, aktier med mera) skall användas först innan du har rätt till försörjningsstöd.

Tillgångar

Egen fastighet, värdefull konst och innehav av bil eller båt är exempel på tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd. Målet är alltid att försörjningsstöd skall vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning,(se länkar till höger) kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Bedömning

Bedömningen är individuell och påverkas också av annat än din ekonomi. Resultatet från Socialstyrelsens provberäkning är därför ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.

Hur söker jag försörjningsstöd?

Om du vill diskutera din ekonomiska situation, ansöka om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd ska du först kontakta oss på Individ- och familjeomsorg, under telefontid. Där hjälper vi dig med en allmän information om försörjningsstöd och preliminär beräkning av din ekonomi samt svarar på dina frågor. Ansökningshandlingar skickas hem till dig som du ska fylla i och lämna till Individ- och familjeomsorgen. Om ansökan är komplett bokar vi in dig på besök inom någon/några dagar.

Under besöket

Hos oss går vi tillsammans igenom din ekonomi och planerar vilka lösningar som på sikt kan hjälpa dig och din familj. Storleken på försörjningsstöd beviljas enligt Socialstyrelsens riksnorm, som är lika i hela landet.

Våra socionomhandläggare på Individ- och familjeomsorg,

dag 1-10 Pekka Waltonen tel: 0411-53 61 36
dag 11-20 Hedi Svensson tel: 0411-53 63 54
dag 21-31    Tarek Abdulla tel: 0411-53 62 11
     
     

 

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga

Från det att du har fått beslutet om försörjningsstöd har du tre veckor på dig att lämna in en överklagan, hur man överklagar bifogas beslutet. Finns även som länk i högerspalten. Du skriver ett brev där du talar om vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker beslutet är fel. Skicka med eventuella handlingar som stöder din uppfattning. Överklagan behöver inte någon särskild blankett utan kan skrivas på blankt papper. Har du svårt att skriva överklagan kan socionom vara behjälplig att stödja dig med upprättande av överklagan.

Brevet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Malmö, men ska lämnas eller skickas till

Skurups kommun
Individ- och familjeomsorg
274 80 Skurup

 

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2019-09-04

Kontakt

Kontaktperson:

Öppet: 
Mån-fre 09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Postadress:
Skurups kommun
Individ- och familjeomsorg
274 80 Skurup

Besöksadress: Fiskaregatan 5, Skurup Se karta

Telefontid till Försörjningsstödet
Dagligen 08.30-09.30

 

Blanketter

Försörjningsstöd, fortsatt - ansökan

Kontakta individ- och familjeomsorgen vid nybesök

Intyg om sökta arbeten

Bifogas ansökan fortsatt försörjningsstöd

Besvärshänvisning

Överklagan till Förvaltningsrätten

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?