Ekonomi, försörjningsstöd

Du som bor och vistas i Skurups kommun och av olika anledningar inte ser någon annan möjlighet att klara din egen eller familjens försörjning kan vända dig till socialtjänsten för ansökan om försörjningsstöd.

 

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett sista alternativ vid tillfälliga eller långvariga ekonomiska problem när alla andra medel har prövats. Realiserbara tillgångar (bankmedel, aktier med mera) skall användas först innan du har rätt till försörjningsstöd.

Tillgångar

Egen fastighet, värdefull konst och innehav av bil eller båt är exempel på tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd. Målet är alltid att försörjningsstöd skall vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning,(se länkar till höger) kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Bedömning

Bedömningen är individuell och påverkas också av annat än din ekonomi. Resultatet från Socialstyrelsens provberäkning är därför ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.

Hur söker jag försörjningsstöd?

Om du vill diskutera din ekonomiska situation, ansöka om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd ska du kontakta oss på Mottagningen under telefontid. Där hjälper vi dig med en allmän information om försörjningsstöd och preliminär beräkning av din ekonomi samt svarar på dina frågor. Ansökningshandlingar skickas hem till dig som du ska fylla i och lämna till vald handläggare hos oss på Individ- och familjeomsorgen. När ansökan inkommer bokar vi in dig på besök inom någon/några dagar.

Mottagningen
dagligen 10.00 - 11.30
socionom
Pleurat Baqaj
tel: 0411-53 61 35

 

Under besöket

Hos oss går du och vald handläggare tillsammans igenom din ekonomi och planerar vilka lösningar som på sikt kan hjälpa dig och din familj. Storleken på försörjningsstöd beviljas enligt Socialstyrelsens riksnorm, som är lika i hela landet.


 

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga

Från det att du har fått beslutet om försörjningsstöd har du tre veckor på dig att lämna in en överklagan, hur man överklagar bifogas beslutet. Finns även som länk i högerspalten. Du skriver ett brev där du talar om vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker beslutet är fel. Skicka med eventuella handlingar som stöder din uppfattning. Överklagan behöver inte någon särskild blankett utan kan skrivas på blankt papper. Har du svårt att skriva överklagan kan socionom vara behjälplig att stödja dig med upprättande av överklagan.

Brevet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Malmö, men ska lämnas eller skickas till

Skurups kommun
Individ- och familjeomsorg
274 80 Skurup

 

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2021-11-02