Stäng
Pågående arbete

VA sanering på Södergatan-Svaneholmsvägen

Datum: 2024-01-01-2024-05-01

Trafikinformation

  • Svaneholmsvägen/Södergatan är avstängd för all fordonstrafik mellan Jakobsgatan och Fabriksgatan.
  • Mackleansgatan nås via Kyrkogatan.
  • Boende och nyttotrafik på Vinkelgatan når denna via en tillfällig infart från Enskiftesgatan.
  • Korsningen mellan Kyrkogatan och Södergatan/Svaneholmsvägen är avstängd, trafiken från Kyrkogatan leds via Östergatan ut till Föreningsgatan.
  • Det råder förbud mot trafik med fordon/fordonståg över 20 meter på Kyrkogatan.


Publicerad:
Senast uppdaterad: