Stäng
Pågående arbete

Ombyggnad av Smedgatan i Skurup under hösten

Datum: - 2023-12-31

Ombyggnad av Smedgatan i Skurup - start v. 41

Skurups kommun kommer under hösten 2023 att bygga om Smedgatan från Östergatan till Arkitektgatan. Gatan kommer att breddas till normal gatubredd mellan Tegelgatan och Ingenjörsgatan.

En ny gång- och cykelväg ska anläggas på västra sidan på Smedgatan hela sträckan mellan Östergatan - Arkitektgatan. De mest omfattande arbetena kommer att därmed att pågå söder om järnvägsövergången medan det på norra sidan av järnvägen kommer att vara mindre arbeten.

Gatan kommer att stängas av etappvis under byggtiden. Boende når sina parkeringsplatser och garage under byggtiden.

Vanliga frågor och svar om olika driftstörningar

Vid akut avstängning av vatten rekommenderar vi att ni spolar vatten i 10-15 minuter eller tills vattnet klarnar igen.

Vid elavbrott är du välkommen att kontakta kundservice under kontorstid på telefon 0411-53 62 00.

>>Du bör först göra en egenkontroll innan du ringer. Pdf, 141.2 kB.

Fungerar inte gatubelysningen i på din gata eller i ditt område. Är det något annat som är trasigt. Använd vår e-tjänst "Fixa min gata" för att rapportera i fel och brister.

Om du är hyresgäst hos Skurupshem AB ska du kontakta kundtjänsten i frågor som rör boendet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: